Płynność finansowa obuwniczo-odzieżowej grupy CCC, emisja akcji i jej termin. Zobowiązania zależnego Modivo wobec japońskiego Softbanku i debiut giełdowy tej internetowej grupy. Najczęściej o to pytali zarząd CCC analitycy i inwestorzy na wtorkowej konferencji poświęconej wstępnym wynikom polkowickiej grupy za ostatni kwartał minionego roku obrotowego 2022/23. Były gorsze od średniej prognoz biur maklerskich.

Za duże zapasy w branży

Analitycy oczekiwali, że Grupa CCC przy 2,42 mld zł przychodów wykaże 102 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Szacunki zarządu co do przychodów są zbieżne z tymi oczekiwaniami, ale EBITDA sporo niższa, bo wynieść ma 86 mln zł, a po korekcie o zdarzenia jednorazowe 47 mln zł (tyle, ile rok wcześniej). Strata operacyjna grupy powiększyła się do 57 mln zł.

Zgodnie z przewidywaniami analityków, czwarty kwartał był bardzo słaby dla zależnej Grupy Modivo, z której wprowadzeniem na giełdę wiążą się plany oddłużenia CCC. Jej przychody urosły, ale tylko o 7 proc., a wyniki były ujemne. Jej podstawowy biznes – eObuwie.pl – zanotował spadek przychodów o 2 proc. do 781 mln zł. Szyld Modivo, uzupełniony o model marketplace m.in. z przedmiotami wyposażenia wnętrz – pokazał wzrost o 42 proc. do 323 mln zł.

Management CCC tłumaczy słabsze dane Grupy Modivo konkurencją. – Branża była przestokowana (zrobiła zbyt duże zapasy towarów – red.). Sytuacja powinna się normalizować w kolejnych kwartałach – tłumaczył Łukasz Stelmach, dyrektor zarządzający ds. finansów CCC. Na ten rok plan dla Grupy Modivo zakłada wzrost przychodów o 15–20 proc. i poprawę marż brutto o 2–3 pkt proc.

– Modivo jest w trakcie rozmów na temat przedłużenia finansowania – podał też Stelmach.

Zarządzający przekonują banki, aby nie traktowały one obligacji zamiennych na akcje posiadanych przez Softbank jako długu finansowego (pogarsza wskaźniki). Przy czym obligacje mogą zostać zamienione na akcje przed IPO, na które obecnie nie ma nastrojów na giełdzie. – Podstawowy scenariusz zakłada przeprowadzenie IPO Modivo do końca 2023 r. Umowa z Softbankiem przewiduje, że stanie się to najpóźniej do połowy 2024 r. – podał dyrektor.

Padły pytania o plany biznesowe i finansowe dla całej grupy na ten rok, ale tu Marcin Czyczerski, prezes CCC zapowiedział ujawnienie więcej szczegółów po wynikach za pierwszy kwartał. Czeka na reakcję konsumentów na takie czynniki jak rachunki za energię elektryczną.

Obrona płynności

Czyczerski zapewnił, że 2023 r. ma być dla grupy bardzo dobry. Jej przychody mają rosnąć w dwucyfrowym tempie, a oszczędności procentować i poprawiać rentowność. Według prezesa mniej niż przychody liczą się teraz przepływy gotówkowe. Po 12 miesiącach minionego roku Grupa CCC zrealizowała plan co do przychodów (wyniosły wstępnie 9,1 mld zł), marży brutto na sprzedaży (54 proc. vs 53–55 proc.) i wydatków inwestycyjnych (440 mln zł vs planowane 420–470 mln zł). Dwa pierwsze cele zrealizowało też Modivo. Jego inwestycje przycięto do 200 mln zł wobec 250–300 mln zł.