Jak podało Ministerstwo Finansów, w grudniu zadłużenie w obligacjach skarbowych (SPW) wzrosło o 8,1 mld zł, do 865,9 mld zł. Złożył się na to wzrost zadłużenia wobec krajowych inwestorów pozabankowych i banków (w tym NBP) o odpowiednio 9,8 mld zł (do 291,7 mld zł) i 1,7 mld zł (do 428,1 mld zł) oraz spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 3,3 mld zł (do 146,2 mld zł). W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się do 49,4 proc. z 49,7 proc. w poprzednim miesiącu (54,7 proc. na koniec grudnia 2021 r.), a udział inwestorów pozabankowych wzrósł do 33,7 proc. z 32,9 proc. listopadzie (30,1 proc. na koniec grudnia 2021 r.). Udział nierezydentów w zadłużeniu w krajowych SPW zmniejszył się natomiast do 16,9 proc. z 17,4 proc. w poprzednim miesiącu (15,2 proc. na koniec grudnia 2021 r.).