W 2022 roku przemysłowy holding zanotował 95 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o 32,5 proc. więcej niż w poprzednim roku. EBITDA zwiększyła się o ponad 29 proc, do 168 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły rekordowe 1,05 mld zł i były o prawie 33 proc. wyższe niż przed rokiem.

W 2022 r. Mangata wypracowała wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Segment podzespołów i komponentów dla motoryzacji, największy w grupie pod względem przychodów, odnotował wzrost na poziomie 28 proc. r./r., do 594,6 mln zł. Złożyły się na to przychody zarówno z branży automotive (komponenty do samochodów osobowych i ciężarowych), jak i z branży maszyn rolniczych. Wpływ na wzrost przychodów miały w głównej mierze indeksacje cenowe wynikające z podwyższenia cen materiałów. Holding stopniowo dostosowuje działalność w tym segmencie do transformacji związanej z elektryfikacją pojazdów. - Po spadku sprzedaży samochodów w latach 2020-2022, oczekujemy powrotu na ścieżkę wzrostową już w 2023, o co najmniej 6-8 proc i kontynuowanie wzrostu w kolejnych latach, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor elementów dla motoryzacji. Monitorujemy segment aut elektrycznych, który rośnie niezwykle dynamicznie, a w kolejnych latach tylko przyśpieszy, wypierając samochody z napędem tradycyjnym. Jako Mangata Holding skutecznie odpowiadamy na zmiany rynkowe oraz oczekiwania klientów – wyjaśnia Leszek Targosz, członek zarządu Mangaty.

Największy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, który wyniósł r./r. 51 proc., wypracował segment elementów złącznych, co przełożyło się na sprzedaż na poziomie 244 mln zł. Segment armatury i automatyki przemysłowej wypracował 210 mln zł przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym o prawie 30 proc. w porównaniu z 2021 r. W ocenie zarządu pomimo ograniczenia sprzedaży na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy sytuacja rynkowa w segmencie jest stabilna. Wysoki poziom dywersyfikacji produktowej oraz geograficznej umożliwił rozwój alternatywnych kierunków sprzedaży. Wzrost przychodów w tym segmencie jest efektem zarówno podwyżki cen materiałów, jak i wzrostu wolumenowego.

Zarząd Mangaty zarekomendował przeznaczenie na dywidendę całości zysku netto wypracowanego przez spółkę w 2022 r. w kwocie 41,7 mln zł oraz dodatkowo 8,3 mln zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. To oznacza, że wypłata wyniesie 7,50 zł na akcję. Za 2021 rok spółka wypłaciła 4,80 zł dywidendy na akcję. - Tak jak w poprzednich latach, chcemy realizować założenia naszej polityki dywidendowej. Rok 2022 był okresem wymagającym, a mimo to wypracowaliśmy rekordowe wyniki. Zarząd Grupy ocenia obecną sytuację finansową holdingu jako stabilną i będzie rekomendował wypłatę dywidendy również w tym roku. Wniosek Zarząd w zakresie podziału zysku przewiduje dywidendę w kwocie 7,50 zł na jedną akcję - wskazuje Leszek Jurasz, prezes Mangaty.