Większość najmłodszych, ale też połowa osób w wieku 20–24 lata nie ma zdania lub nie korzysta z dobrowolnych form oszczędzania na starość stworzonych przez państwo, czyli z pracowniczych planów kapitałowych (PPK), indywidualnych kont emerytalnych(IKE) lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Ogląd zmienia się po trzydziestce i większość respondentów ma już opinię na temat instytucji ubezpieczeniowych. Jednak tylko w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych więcej jest osób, które instytucji ufają, niż mają wobec niej zastrzeżenia. Tak wynika z badania opinii publicznej, które przeprowadzono na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.