mBank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego od EuroRating

Największym ryzykiem dla mBanku jest niekorzystny dla sektora wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych, w najgorszym scenariuszu mBank mógłby wymagać dokapitalizowania przez akcjonariuszy – ocenia agencja.

Publikacja: 02.06.2023 17:41

mBank z negatywną perspektywą ratingu kredytowego od EuroRating

Foto: Adobestock

Agencja EuroRating zmieniła perspektywę ratingu kredytowego mBanku ze stabilnej na negatywną – wynika z jej piątkowego komunikatu. Sama ocena pozostaje na poziomie 'BBB-'.

„Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3” – czytamy.

Zmiana perspektywy uzasadniana jest przede wszystkim utrzymującym się niskim wskaźnikiem finansowania aktywów kapitałem własnym, dalszym dynamicznym wzrostem liczby pozwów sądowych w sprawie kredytów w CHF oraz spodziewanym niekorzystnym dla sektora wyrokiem TSUE dotyczącym m.in. prawa banków do opłaty za korzystanie przez kredytobiorców walutowych z udostępnionego im kapitału.

Relatywnie niewielki bufor kapitałowy

Agencja wylicza, że poniesione przez mBank w latach 2021-2022 wysokie straty (m.in. z tytułu rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych) spowodowały istotny spadek kapitału własnego – do 12,7 mld zł na koniec 2022 r., wobec 16,7 mld zł w 2020 r. „Pomimo lekkiego wzrostu do 13,3 mld zł w I kw. 2023 r., wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym nadal utrzymuje się na niskim poziomie 6,1 proc. (wobec 6,9 proc. na koniec 2021 r. i 9,3 proc. na koniec 2020 r.). Oznacza to, że mBank ma obecnie relatywnie niewielki (w porównaniu do lat poprzednich, a także w kontekście ryzyk obciążających bank) bufor kapitałowy, który mógłby pokrywać ewentualne potencjalne kolejne straty” – ocenia EuroRating.

Agencja wylicza, że mBank należy do banków z najwyższym udziałem walutowych kredytów hipotecznych w CHF. Choć ich udział w łącznych kredytach oraz w sumie aktywów systematycznie maleje, to na koniec I kw. 2023 r. nadal stanowiły one ok. 4 proc. portfela kredytowego banku i odpowiadały za 2,3 proc. łącznych aktywów. Rośnie też liczba pozwów klientów frankowych do ponad 19 tys. na koniec I kw. 2023 r. (o łącznej wartości roszczeń wynoszącej 6,7 mld zł), wobec 17,8 tys. na koniec 2022 r. i 13,4 tys. na koniec 2021 r.

Rezerwy frankowe mBanku wzrosły z 4,1 mld zł na koniec 2021 r. do ok. 6,6 mld zł na koniec I kw. 2023 r., co odpowiadało ponad 61 proc. łącznej wartości tych kredytów. mBank podjął decyzję o wprowadzeniu własnego programu ugód i prawie wszyscy aktywni kredytobiorcy otrzymali propozycję ugody. Łączna liczba ugód zawartych przez mBank przekroczyła już 5 tysięcy.

Czarny scenariusz

W kontekście wyroku TSUE, który ma zapaść już 15 czerwca, Agencja EuroRating zaznacza, że prawdopodobne jest, iż ten wyrok będzie zgodny z wcześniejszą opinią Rzecznika Generalnego TSUE, czyli niekorzystny dla sektora. Dla mBanku oznaczałoby to konieczność utworzenia dodatkowych wysokich rezerw związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

„Dla oceny ryzyka kredytowego istotne będzie przy tym czy ewentualne dodatkowe koszty z tym związane zostaną rozłożone na kilka lat, czy też będą musiały zostać rozliczone jednorazowo. Agencja szacuje, że w pierwszym przypadku bank mógłby je pokryć z bieżących wysokich dochodów z działalności operacyjnej. W drugim przypadku mBank mógłby natomiast wymagać dokapitalizowania przez akcjonariuszy” – ocenia agencja.

Dalszy rozwój sytuacji

EuroRatign zaznacza, że negatywny wpływ na sam rating banku mogłyby mieć: niekorzystny wyrok TSUE w powyższej sprawie, dalszy silny wzrost liczby pozwów frankowych; ewentualne generowanie przez bank ujemnych wyników finansowych i dalszy spadek wartości kapitału własnego oraz jego udziału w pasywach, a także ewentualny spadek wartości regulacyjnych współczynników kapitałowych.

Pozytywny wpływ na poziom ratingu mBanku mogłoby mieć: korzystny dla banków wyrok TSUE, realizacja przez bank na dużą skalę programu ugód z kredytobiorcami oraz rozłożenie kosztów przewalutowania kredytów walutowych na okres kilku lat, wyhamowanie wzrostu liczby pozwów, osiąganie wysokich dodatnich wyników finansowych, a także wzrost wartości kapitału własnego oraz jego udziału w sumie pasywów.

Banki
Włochy znów łagodzą podatek bankowy
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Banki
Początek końca złotej ery rekordowych zysków banków
Banki
Wakacje kredytowe jeszcze na rok
Banki
Michał Sołowow jest zainteresowany zakupem VeloBanku
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Banki
VeloBank bliski realizacji rocznego planu
Banki
Czy cięcia stóp mocno uderzą w wyniki i wyceny banków?