REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Ekokogeneracja z dobrymi perspektywami

Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się sprzedażą instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów, osiągnęła w I półroczu 2015 r. 992 tys. zł skonsolidowanych przychodów.

Analizowany okres zamknęła stratą 353 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego obroty wyniosły ledwie 17 tys. zł. Podobnie jak teraz, spółka I półrocze 2014 r. zakończyła stratą wynoszącą 330 tys. zł. Istotny wpływ na wyniki finansowe grupy w kolejnych kwartałach będzie miała trwająca realizacja umowy dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów dla spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o., będącej inwestorem realizującym budowę instalacji na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. Łączna wartość kontraktu zawartego przez Spółkę Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., w której Ekokogeneracja S.A. posiada 100 proc. udziałów, sięga 12 mln zł netto. Dodatkowo spółka przewiduje, że prowadzone obecnie negocjacje z koncernami energetycznymi mogą zaowocować nawet jeszcze w tym roku podpisaniem kolejnej umowy na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA