Rekomendacje

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Fotorzepa/Grzegorz Psujek

"Redukuj" Lotos, "neutralnie" PKN Orlen

Vestor DM obniżył rekomendację da Grupy Lotos do "redukuj" z "neutralnie" i obniżył cenę docelową akcji do 54 zł z 56 zł. Analitycy podtrzymali rekomendację "neutralnie" dla PKN Orlen, podnosząc przy tym cenę docelową do 117 zł z 105 zł. Raport wydano przy kursie Lotosu 57,4 zł oraz przy kursie Orlenu 106,7 zł. "2017 r. był wyjątkowo korzystny dla polskich rafinerii. Mimo rosnących cen ropy i węższego dyferencjału Ural/Brent, wysokie marże produktowe i odbieranie udziału w rynku szarej strefie przełożyły się na wzrost zysków i kursów akcji PKN Orlen i Lotosu. Uważamy, że fundamenty globalnego rynku paliw na 2018 r. pozostają zdrowe, biorąc pod uwagę spadek zapasów w 2017 r. i perspektywy dla popytu na paliwa. Jednakże, słabszy USD, niski dyferencjał i rosnący koszt zużycia własnego będą wyzwaniem dla polskich rafinerii" - napisano w uzasadnieniu raportu. Analitycy zakładają, że w 2018 r. średnioroczna cena ropy typu Brent wyniesie 65 USD za baryłkę. "Zakładamy średnią cenę ropy Brent w wysokości 65 USD/bbl w 2018 r. i prognozujemy modelową marżę rafineryjną PKN (z dyferencjałem) 6,7 USD/bbl (spadek o 14 proc. rok ro roku) i Lotosu 6,7 USD/bbl (spadek o 12 proc. rok do roku). Jednocześnie zakładamy modelową marżę petrochemiczną PKN na poziomie 874 EUR/t (spadek o 6 proc. rok do roku). W rezultacie, prognozujemy spadek znorm. EBITDA LIFO o 13 proc. w Orlenie 10 proc. w Lotosie" - napisano.

"Mimo gorszego momentum wyników, podtrzymujemy rekomendację "neutralnie" dla PKN Orlen (z ceną docelową podniesioną do 117 zł z 105 zł) gdyż uważamy, że wskaźniki wyceny spółki nie są wymagające, a nasze prognozy EBITDA na lata 2017-19 są mniej więcej zgodne z konsensusem. Obniżamy rekomendację dla Lotosu z "neutralnie" do "redukuj" (z ceną docelową obniżoną do 54 zł z 56 zł) gdyż nasze prognozy EBITDA na lata 2018-19 są 6-7 proc. poniżej konsensusu i zakładamy, że nowe projekty w segmencie wydobycie ledwie skompensują spadające wolumeny na obecnie produkujących złożach" - dodano. Analitycy prognozują, że w 2017 r. Lotos wypracuje 2,828 mld zł znormalizowanej EBITDA LIFO, natomiast w 2018 r. osiągnie 2,524 mld zł. Analitycy prognozują, że w 2017 r. Orlen wypracuje 9,716 mld zł znormalizowanej EBITDA LIFO, natomiast w 2018 r. osiągnie 8,492 mld zł.

"Kupuj" Jastrzębską Spółkę Węglową

Analitycy Erste Group podwyższyli rekomendację dla JSW do "kupuj" ze "sprzedaj". Cenę docelową podwyższyli na 135,10 zł z 55,50 zł.

"Kupuj" Izo-Blok

Analitycy Noble Securities podtrzymali rekomendację "kupuj" akcje Izo-Bloku oraz wyznaczyli ceną docelową na poziomie 121 zł. Raport został przygotowany przy kursie 100 zł. "Nieprognozowany przez nas wcześniej wzrost kosztów (przede wszystkim amortyzacji) oraz niższa od zakładanej dynamika sprzedaży były główną przyczyną korekty naszych prognoz. Spółka wciąż jednak generuje wysoką EBITDA i stopniowo schodzi z zadłużenia" - napisano w raporcie. "Nowe kontrakty uruchamiane na przełomie 2017/18 dają podstawę do prognozowania wzrostu sprzedaży w kolejnym roku obrotowym. Uważamy, iż w kursie uwzględnione zostały już słabsze od oczekiwań wyniki roku bieżącego, a jeszcze nie dyskontują oczekiwanych wzrostów w następnych okresach. Ponadto spółka notowana jest z dyskontem zarówno do krajowych, jak i zagranicznych spółek z sektora autoparts" - dodano. Analitycy prognozują, że w roku obrotowym 2017/2018 przychody spółki wyniosą 224,8 mln zł, EBITDA 29,9 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6,5 mln zł.

"Trzymaj" LW Bogdankę

Noble Securities rekomenduje "trzymaj" akcje Bogdanki z ceną docelową 71,5 zł. Raport wydano przy cenie 68,8 zł za akcję. "Pomimo bardzo dobrej koniunktury na rynku węgla, Bogdanka nie będzie w pełni beneficjentem tych zmian. Funkcjonowanie w ramach grupy energetycznej o znaczeniu strategicznym może zaś rodzić konieczność angażowania się w projekty inwestycyjne spoza core biznesu spółki i tym samym ograniczać potencjał do wypłaty dywidendy. Nie widzimy potencjału do wzrostu wyceny znacząco ponad kurs bieżący" - napisano w uzasadnieniu raportu. Analitycy prognozują, że w 2017 r. przychody spółki wyniosą 1,757 mld zł, EBITDA 596 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszom jednostki dominującej 181 mln zł. Prognoza na 2018 r. zakłada odpowiednio 1,869 mld zł przychodów, 624 mln zł EBITDA oraz zysk netto przypadający na akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 183 mln zł.

"Neutralnie" PKO BP, "kupuj" Pekao, "akumuluj" BZ WBK i Alior Bank, "redukuj" Bank Millennium, "sprzedaj" mBank

Analitycy Vestor DM w raporcie o sektorze bankowym podnieśli rekomendację dla PKO BP do "neutralnie", Pekao do "kupuj" i BZ WBK do "akumuluj", a obniżyli rekomendację dla mBanku do "sprzedaj", Banku Millennium do "redukuj" i Alior Banku do "akumuluj". "Po dobrym roku 2017, przed sektorem bankowym w Polsce rysują się dwa kolejne lata solidnych wzrostów zysków. Oczekujemy, że zagregowany zysk netto analizowanych przez nas 9 banków wzrośnie w 2018 r. o 16 proc. rdr, czemu sprzyjać będzie wzrost przychodów podstawowych przy jednocześnie płaskich dynamikach kosztów i salda rezerw" - napisano w raporcie. W 2019 roku analitycy oczekują jeszcze wyższej dynamiki wzrostu zysków (18 proc.), głównie dzięki zakładanym podwyżkom stóp procentowych. Ich zdaniem bankom w dalszym ciągu sprzyja dobre otoczenie makroekonomiczne oraz stopniowo słabnąca presja regulacyjna, a przy wysokich współczynnikach wypłacalności sektor powoli wraca na ścieżkę wypłat dywidend. "Dodatkowo, realizacja negatywnego scenariusza dot. hipotek CHF wydaje się obecnie coraz bardziej odległa" - napisano w raporcie. Cena docelowa dla PKO BP została zmieniona z 35 zł do 45 zł, dla Pekao ze 139 zł do 152 zł, dla BZ WBK z 370 zł do 442 zł, dla mBanku z 393 zł do 443 zł, dla ING BSK ze 193 zł do 222 zł, dla Handlowego z 75 zł do 86 zł, dla Banku Millennium z 7,7 zł do 8,9 zł, dla Alior Banku z 80 zł do 87 zł, a dla Getin Noble z 1,4 zł do 1,55 zł.

"Kupuj" CCC

Analitycy Wood&Co. podwyższyli rekomendację dla akcji CCC do "kupuj" z "trzymaj", a cenę docelową do 351 zł z 239 zł wcześniej.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły