REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Ważne, piątkowe decyzje KNF

KNF wytłumaczyła powody wpisu Eques TFI na listę ostrzeżeń publicznych, zawiadomiła prokuraturę ws. tekstu Business Insider oraz wymierzyła srogą karę Raiffeisen Bankowi.
Foto: Fotorzepa/Magda Starowieyska

Komisja złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z publikacją 5 września przez Business Insider Polska artykułu pt. „Afera GetBack zaczyna rozlewać się po całym rynku. Altus i Trigon utracą licencję”. Jak czytamy w uzasadnieniu, chodzi o rozpowszechnienie informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do postrzegania przez rynek instrumentu finansowego. „Artykuł ten w sposób jednoznaczny poinformował opinię publiczną o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie odebrania licencji firmom Altus TFI oraz Trigon TFI na zarządzanie funduszami alternatywnymi” – pisze KNF.

„Informacja o rzekomej decyzji KNF o odebraniu licencji była nieprawdziwa i negatywna w swym wydźwięku dla Trigon TFI i emitenta giełdowego tj. Altus TFI, którego akcje są notowane na GPW” – zwraca uwagę KNF.

KNF wyjaśnia też przyczyny wpisania Eques Investment TFI na listę ostrzeżeń publicznych. „Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były dokonane przez UKNF ustalenia wskazujące, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2018 r. jedenaście niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Eques Investment TFI zrealizowało 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych niezgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej” – czytamy. W ocenie UKNF 197 emisji certyfikatów inwestycyjnych objętych zawiadomieniem spełniało przesłanki oferty publicznej.

„Podstawowym sposobem prezentowania informacji o planowanych emisjach certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI było publiczne prezentowanie na stronach internetowych TFI statutów funduszy inwestycyjnych dokonujących emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz publiczne prezentowanie na stronach internetowych TFI ogłoszeń o zmianach statutów funduszy. Zakres informacji zawartych w statutach, obejmował m.in. informacje o cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych poszczególnych emisji, minimalnej i maksymalnej wysokości wpłat do funduszu oraz terminach przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne poszczególnych emisji. Informacje te publikowane były na stronach internetowych Towarzystwa przed okresem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne poszczególnych emisji, a zatem w terminie umożliwiającym w praktyce odbiorcy tej informacji podjęcie decyzji w przedmiocie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne funduszu – podaje KNF w uzasadnieniu. Wpis na listę ostrzeżeń publicznych jest bezterminowy.

Dodatkowo KNF nałożyła 5 mln zł kary na Raiffeisen Bank Polska, m.in. w związku ze złamaniem kilku artykułów ustawy o funduszach inwestycyjnych przy pełnieniu obowiązków depozytariusza wobec będących w likwidacji funduszy: Inwestycje Selektywne FIZAN, Lasy Polskie FIZAN, Inwestycje Rolne FIZAN, Vivante FIZAN.


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA