REKLAMA
REKLAMA

Banki

Słaby październik banków

Sektor bankowy w październiku wypracował „tylko” nieco ponad 1 mld zł ze względu na słaby wynik z prowizji i wzrost kosztów operacyjnych. Maleją szanse przebicie 15 mld zł w całym roku.
Foto: Bloomberg

W październiku zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,06 mld zł, co oznacza spadek o 11,6 proc. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 10,5 proc. rok do roku. W poprzednich miesiącach miesięczny wynik sięgał regularnie 1,3-1,5 mld zł.

Pogorszenie w październiku to w dużej mierze efekt bardzo słabego wyniku z opłat i prowizji, który wyniósł tylko 900 mln zł, czyli spadł o 10 proc. wobec poprzedniego miesiąca, wynik odsetkowy był stabilny i wyniósł blisko 3,9 mld zł. Lepiej wypadł wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (wyniósł 440 mln zł wobec 200 mln zł we wrześniu). Negatywny wpływ miał natomiast wzrost kosztów operacyjnych do 3 mld zł z 2,8 mld zł we wrześniu. Odpisy były pod kontrolą, wyniosły 900 mln zł, podobnie jak we wrześniu (ale były wyraźnie wyższe niż w pierwszych miesiącach roku, gdy były na poziomie 500-700 mln zł). Wynik operacyjny wyniósł 1,47 mld zł, czyli był o 5 proc. mniejszy niż rok temu.

Po dziesięciu miesiącach zysk netto sektora bankowego wynosi 12,7 mld zł. To o 8,8 proc. więcej niż rok temu. Głównym motorem poprawy jest wynik odsetkowy, który przez rok urósł o 8 proc., do 38 mld zł. Tempo poprawy jest już jednak wolniejsze niż dwucyfrowe rok temu, bo marża odsetkowa nie poprawia się tak istotnie. Słabością razi wynik z tytułu opłat i prowizji, który wyniósł 10,7 mld zł, co oznacza spadek o 6,8 proc. To w dużej mierze efekt fatalnej sytuacji na rynku kapitałowym – mniejszej sprzedaży produktów inwestycyjnych, niewielkiej liczby debiutów na GPW i malejących obrotów na GPW. Całkowite przychody operacyjne netto przez dziesięć miesięcy wyniosły 55,8 mld zł, o 5,7 proc. więcej niż rok temu. Koszty operacyjne (bez amortyzacji) rosną jednak w nieco wyższym tempie, bo o 6,2 proc., do 29 mld zł. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w omawianym okresie 6,95 mld zł, czyli urosły o 9 proc., jednak należy pamiętać o wprowadzeniu w tym roku nowego standardu rachunkowości IFR9, który w uproszczeniu przyśpiesza zawiązywanie i podnosi odpisy.

Ile w całym roku mogą zarobić banki? Po dziesięciu miesiącach sektor ma 12,7 mld zł zysku netto. Jeśli w dwóch ostatnich miesiącach powtórzy wynik z października, wypracuje 13,8 mld zł. Jednak październikowy rezultat jest słaby i jeśli nie przeszkodzi wzrost kosztów ani rezerw, będzie szansa na poprawę i w całym roku realne jest osiągnięcie 15 mld zł netto. W 2017 r. sektor wypracował 13,6 mld zł, więc byłby to wzrost o 10 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA