Banki

Dywidendy banków nadal będą chude

KNF podała bankom nowe wymogi kapitałowe i dywidendowe. Zyskiem podzielą się znów nieliczni.
Foto: Adobestock

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła w piątek dwie rekomendacje kluczowe z punktu widzenia banków i ich zdolności do wypłat dywidend.

Niewielkie zmiany

KNF wyjaśniła i usystematyzowała ogólne wymogi kapitałowe stawiane przed bankami, co spotkało się z dobrym odbiorem wśród obserwatorów rynku. Wprowadzono bufor ryzyka systemowego (który zgodnie z oczekiwaniami zastąpił nakładane wcześniej przez polskiego nadzorcę bufory), wyjaśniono też, w jaki sposób mają dodawać się bufory zabezpieczający oraz te dla instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) i bufory na hipoteki walutowe.

Polityka dywidendowa banków wobec wymogów KNF

Foto: GG Parkiet

Na tej podstawie nadzorca przedstawił zmodyfikowaną nieco politykę dywidendową, która wciąż zawiera dwa dodatkowe kryteria dla banków z istotnym portfelem hipotek walutowych. Pierwsze bazuje na udziale tych kredytów w całym portfelu należności banku od sektora niefinansowego, drugie zaś dotyczy udziału hipotek walutowych udzielanych w latach 2007–2008 we wszystkich kredytach mieszkaniowych banku.

– Nowa polityka jest nieco łagodniejsza od ubiegłorocznej. Wymagane minimalne poziomy współczynników są zdefiniowane inaczej, a ostateczne poziomy współczynnika kapitałów Tier I i TCR, uprawniające do wypłaty dywidendy, są nieco niższe niż rok temu – ocenia Michał Fidelus, dyrektor działu analiz w Vestor DM.

Eksperci zwracają uwagę, że nowa polityka nie jest precyzyjna – w przypadku banków chcących przeznaczyć na dywidendę do 100 proc. zysku rekomendacja KNF będzie uwzględniać dodatkowy indywidualny narzut stresstestowy, który nie jest sprecyzowany (w komunikacie mowa o „korektach nadzorczych"). – O ile Pekao i Handlowy spełniają kryteria uprawniające do wypłaty do 100 proc. zysku, to w przypadku istotnego dodatkowego narzutu stresstestowego wskaźnik wypłaty mógłby spaść do 75 proc. – mówi Fidelus.

Jego zdaniem, zgodnie z obecnymi kryteriami, dywidendę będzie również mógł wypłacić ING Bank Śląski (do 75 proc.) oraz PKO BP (do 25 proc.). Ze względu na wysoki poziom współczynników kapitałowych widzimy szansę na wypłatę do 20 proc. zysku przez mBank, jednak tylko w przypadku dość niskiego dodatkowego narzutu wynikającego z przeprowadzenia stress testu. – Nie spodziewamy się dywidendy w BZ WBK, chociaż w pozytywnym scenariuszu (niski narzut, a także dalsza poprawa współczynników w IV kwartale) możliwa byłaby wypłata do 30 proc. zysku. Wysokie zaangażowanie w kredyty walutowe uniemożliwia natomiast wypłatę dywidendy w Millennium – podsumowuje.

Niepewność pozostaje

– W scenariuszu bazowym zakładam, że ING BSK będzie mógł wypłacić do 50 proc., a PKO BP do 25 proc. Szansę, właśnie w tej kolejności, mają też PKO BP, BZ WBK i mBank, ale tu jest spora niepewność, bo każdy z nich jest na granicy – mówi Kamil Stolarski, analityk Pekao IB. Jednak o ile sam mechanizm określania minimalnych wymogów został jasno sprecyzowany przez KNF, o tyle niepewność co do dokładnych minimalnych poziomów pozostaje, bo KNF rewiduje na bieżąco bufory dla banków o znaczeniu systemowym i dla tych z istotnymi portfelami hipotek walutowych. – Większy niż zwykle znak zapytania dotyczy tego, jakie wskaźniki wypłacalności zanotują banki na koniec 2017 r. po wyższych wagach ryzyka i aktualizacji wskaźników LGD, ale należy pamiętać też, że część banków nie zaliczała do kapitałów zysków za I półrocze – dodaje.

Znaczenie będzie miała też data, na którą KNF wyliczy dane o wielkości i struktury portfela hipotek walutowych. – To może być szczególnie ważne dla mBanku i BZ WBK. Dla nich głównym problemem jest dodatkowe kryterium nr 2, bo ponad połowa hipotek walutowych udzielona została przez te banki w latach 2007–2008, co obniża ich zdolność wypłaty o 50 pkt proc. Także w pierwszym kryterium te banki są na granicy i musiałyby wykonać spory wysiłek, aby hipoteki walutowe ważyły mniej w portfelu ogółem, a istotny wpływ na to ma też kurs waluty – mówi Stolarski.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły