REKLAMA
REKLAMA

Banki

Czy klienci banków mają powody do obaw?

Duża przecena na giełdzie Getin Noble Banku i Idea Banku spowodowała obawy o ich sytuację. Czy klienci mają się czym martwić?
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Akcje Getin Noble Banku i Idea Banku przez pięć dni potaniały odpowiednio aż o 40 proc. i 27 proc. To pokłosie ujawnionej we wtorek nagranej przez Leszka Czarneckiego rozmowy z Markiem Chrzanowskim. Główny akcjonariusz Getin Noble i Idea Banku zarzucił ówczesnemu szefowi Komisji Nadzoru Finansowego, że ten chciał od niego łapówki w zamian za przychylność nadzoru. Chrzanowski zrezygnował już ze swojej funkcji.

Sytuacja jest stabilna

Sprawa zaniepokoiła klientów obu banków, niektórzy odwiedzali oddziały lub dzwonili do banków podpytując o bezpieczeństwo swoich oszczędności, niektórzy nawet zdecydowali się na wycofanie przynajmniej ich części. Idea Bank podkreśla, że złożone w nim depozyty klientów są objęte państwowymi gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w całości do równowartości 100 tys. euro (czyli obecnie niecałe 430 tys. zł), co potwierdził w czwartek Komitet Stabilności Finansowej. - Reakcje na rynku kapitałowym są emocjonalne i bez związku z rzeczywistą sytuacją banku. Trwająca w mediach debata nie ma związku z bieżącym funkcjonowaniem Idea Banku. Pracuje on normalnie. Obsługa klientów przebiega bez żadnych zakłóceń – mówi Beata Nasik z biura prasowego Idea Banku.

Przedstawiciele Getin Noble podtrzymują, że przecena akcji na GPW „jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową". Wskazują, że w ostatnich miesiącach sytuacja kapitałowa banku uległa znaczącej poprawie w wyniku zarówno emisji akcji, jak i obniżenia wymaganych buforów kapitałowych. Przypomniano, że w tym roku główny akcjonariusz zasilił spółkę kwotą 390 mln zł, a aktualne wskaźniki kapitałowe są istotnie powyżej europejskich norm. Na koniec czerwca Getin Noble miał prawie 47 mld zł depozytów, a Idea Bank ponad 19 mld zł.

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, zapewniał w piątek, że bank centralny dba, aby nie było żadnych kłopotów w systemie bankowym i płatnościowym. – Wszystko jest pod kontrolą, stabilne, odpowiednio uregulowane ustawowo. NBP jest gotów do działania. Na bieżąco obserwujemy wszystkie płatności, wpłaty, wypłaty. Wszystko jest bezpieczne, stabilne – przekonywał. W czwartek KSF omawiał sytuację finansową Idea Banku i Getin Noble Banku. Stwierdzono, że system funkcjonuje stabilnie, a KSF na bieżąco monitoruje sytuację banków.

Jak działają gwarancje BFG

Środki zgromadzone w Idea Banku i Getin Noble podlegają ochronie przez BFG. Chodzi o imienne depozyty złotowe i walutowe, osób fizycznych, osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają natomiast depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (depozyty złożone przez te instytucje w banku), kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku.

Wysokość pełnej gwarancji do 100 tys. euro. Kwota gwarantowana ustalana jest według stanu środków deponenta na dzień spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy (wraz z naliczonymi do tego dnia odsetkami). Kwota ta obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rachunkach bieżących, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby oraz jej należności w danym banku lub kasie. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji. Ochroną gwarancyjną objęte są zgromadzone środki zarówno w złotych, jak i w walucie obcej. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. W przypadku lokaty strukturyzowanej ochroną gwarancyjną BFG objęte są środki pieniężne w części zdeponowanej jako kapitał. Rozpoczęcie wypłat powinno rozpocząć się po siedmiu dniach roboczych od uruchomienia procedury.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA