REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Holding zwołuje walne

Walne zgromadzenie, zwołane na 30 października, zadecyduje o scaleniu akcji, które ma pozwolić na ucieczkę z listy alertów. Akcjonariusze muszą uważać na niedobory scaleniowe.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

W projektach uchwał znalazł się zapis dotyczący scalenia akcji Getin Holdingu, czyli przeprowadzenia tzw. resplitu. Proponowane scalenie to 4:1, oznaczać to będzie połączenie czterech akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł w jedną akcję, której wartość nominalna wyniesie 4 zł. Skutkować to będzie zmniejszeniem łącznej liczby akcji z 759 mln sztuk do prawie 190 mln. Wartość kapitału zakładowego nie zmieni się, ale „urośnie" kurs. Gdyby scalenie odbyłoby się dzisiaj, zwiększyłby się z 0,24 zł do 0,96 zł (to tylko techniczny zabieg, kapitalizacja nie zmieniłaby się).

Zarząd Getin Holdingu podał, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia akcji spółki mając na uwadze, że średni kurs akcji emitenta począwszy od dnia 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,50 zł (od początku roku kurs spadł o 83 proc.). To skutkowało zakwalifikowaniem od poniedziałku, 1 października, jego akcji do segmentu listy alertów. To z kolei zmniejszyłoby płynność handlu, bo notowania tam prowadzone są w systemie podwójnego fixingu.

Spółka wskazuje, że ze scaleniem akcji wiąże się kwestia uzupełnienia ewentualnych tzw. niedoborów scaleniowych, powstałych na skutek niedopasowania przez akcjonariuszy liczby posiadanych akcji do ustalonego parytetu wymiany. Zaistniałe niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez zarząd, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której zrzeknie się on swoich praw akcyjnych w spółce bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do ich likwidacji. Walne zgromadzenie chce zobowiązać akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach w terminie do dnia referencyjnego (termin ten zostanie dopiero wyznaczony), w taki sposób, aby liczba akcji zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 4. Zarząd zaznacza, że scalenie może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie uda się zlikwidować wszystkich niedoborów scaleniowych


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA