REKLAMA
REKLAMA

Banki

Większe bufory wpłyną na dywidendy mBanku i Santandera?

Komisja Nadzoru Finansowego chce podniesienia buforów OSII mBankowi i Santanderowi oraz sugeruje, że wysokość innych buforów kapitałowych w sektorze powinna być utrzymana.
Foto: Fotolia

W ostatnich dniach Komisja Nadzoru Finansowego zawnioskowała o podniesienie buforów OSII (tzw. inne instytucje ważne systemowo) mBankowi oraz Santander Bankowi Polska z 0,5 proc. do 0,75 proc. aktywów ważonych ryzykiem. W przypadku tego pierwszego oznacza to konieczność odłożenia dodatkowych ok. 200 mln zł kapitału, w drugim ok. 370 mln zł.

Co to oznacza dla dywidend?

Analitycy DM mBanku oceniają, że to negatywna informacja dla Santandera, ale nie jest zaskakująca biorąc pod uwagę połączenie z częścią Deutsche Banku Polska (głównie skala banku ma znaczenie dla wysokości bufora OSII). Dodają, że obecny współczynnik kapitału Tier 1 Santandera wynosi 14,45 proc. a TCR 16,26 proc., co sugeruje, że bank spełniałby wymogi do wypłaty 75 proc. zysku netto (ostatecznie 25 proc. po uwzględnieniu kryterium K2 obniżającego potencjał do wypłaty ze względu na udział hipotek walutowych udzielonych w latach 2007-2008). Jednak bufor powyżej minimalne wymogi dywidendowe, wynoszące 14,10 proc. i 16,22 proc., jest bardzo niski. Dlatego analitycy DM mBanku spodziewają się, że bank zaliczy część zysków w trakcie roku do kapitału i będzie bardziej wybiórczy pod względem wzrostu łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, aby zapewnić wypłatę z zysku za 2019 r. Z kolei analitycy Trigon DM szacują, że zwiększony bufor oznacza obniżenie wyceny akcji Santandera o 2,3 zł (czyli bardzo nieznaczne, obecny kurs to 318,2 zł).

Co z mBankiem? Analitycy uważają, że zwiększenie bufora będzie miało raczej symboliczny wpływ na ten bank. Kluczową sprawą w przypadku jego zdolności do wypłaty dywidendy będzie wysokość tzw. bufora stress-testowego, obliczanego przez KNF na podstawie metodologii używanej przy badaniach przeprowadzanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. To właśnie zaskakujący wzrost bufora stress-testowego do 2,55 pkt proc. (wcześniej wynosił zero), uniemożliwił wypłaty przez mBank dywidendy w tym roku (w 2018 r. wypłacił pierwszą dywidendę od 2014 r.). Wysokość buforów stress-testowych poznamy prawdopodobnie pod koniec stycznia.

KNF nie poluzuje wymogów

Polskie banki mają jedne z najwyższych wymogów kapitałowych na świecie m.in. ze względu na dodatkowe bufory. Analitycy DM BOŚ uważają, że ostatnie zmiany buforów OSII będą miały niewielki wpływ, bardziej oczekują wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie hipotek Frankowych, który może być czynnikiem motywującym KNF do podniesienia wymogów kapitałowych (gdyby wyrok był negatywny dla banków).

Z opublikowanego dzisiaj raportu KNF na temat dywidend wypłaconych przez banki w 2018 r. wynika, że nadzór będzie dążył do utrzymania wymogów kapitałowych stawianych bankom. „Zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków – dalsze ich zwiększanie" – czytamy w raporcie. Nadzór ocenia, że w wyniku jego polityki dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. „Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego – zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. W obecnych warunkach rynkowych jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymywanie zaufania do sektora finansowego (w szczególności bankowego), a co za tym idzie, na pozyskiwanie finansowania z rynku po racjonalnym koszcie i na dalszy rozwój tego sektora (w tym jego akcji kredytowej), co z kolei przyczynia się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" – zaznacza nadzór.

Pod koniec listopada lub na początku grudnia KNF powinien zaktualizować średnioterminową politykę dywidendową, indywidualne zalecenia zaś rozsyłane są bankom – już po ogłoszeniu buforów stress-testowych w styczniu – zwykle w lutym lub marcu.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA