REKLAMA
REKLAMA

Banki

Odszkodowanie od Polski. Wstrzymany wyrok w sprawie Abrisu i FM Banku

Sąd Apelacyjny w Szwecji wstrzymał wykonalność wyroku zasądzającego odszkodowanie od Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Abris Capital Partners – poinformowała Prokuratoria Generalna. Postępowanie postarbitrażowe jest w toku.
Foto: materiały prasowe

„Parkiet" pod koniec kwietnia pisał, że Prokuratoria Generalna wniosła skargi o uchylenie wyroków w sprawie Abrisu oraz FM Banku PBP (obecnie Nest Bank). W 2014 r. na skutek decyzji KNF Abris został wywłaszczony z akcji FM Banku, co wiązało się z poniesieniem przez niego strat – jego biegli wycenili szkodę na 2 mld zł.

 Trybunał Arbitrażowy przy Instytucie Arbitrażu Sztokholmskiej Izby Handlowej wydał 28 września 2017 r. wyrok końcowy, a wcześniej 28 czerwca 2017 r. częściowy, w którym zasądził na rzecz Abrisu około 760 mln zł. Prokuratoria, wnosząc skargę o uchylenie wyroków, powoływała się, w dużym uproszczeniu, na to, że umowa o zapis na sąd polubowny była nieskuteczna prawnie i że inwestor nie mógł skutecznie dochodzić roszczeń w postępowaniu arbitrażowym.

Teraz podano, że we wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku strona polska powołała się na dwie przesłanki, zawarte w szwedzkiej ustawie o postępowaniu polubownym. Chodzi o wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz zagrożenie wystąpienia znacznej szkody w przypadku wykonania wyroku arbitrażowego.

W sprawie FM Banku kwestionowano wysokość zadośćuczynienia (pierwotnie miało wynosić 2 mld zł). Było ono nieprzystające do potencjalnej rynkowej wartości FM Banku, który miał wtedy 3,2 mld zł aktywów i niespełna 300 mln zł kapitału własnego (ten drugi element pokazuje wartość banku). Nadzór argumentował wtedy, że wydał taką decyzję ze względu na „niewypełnienie zobowiązań inwestorskich wobec KNF". Nie podobały mu się m.in. zmiany na fotelu prezesa banku i w jego zarządzie, które nie były z nią konsultowane.

Jedną ze spółek portfelowych Abrisu, funduszu private equitu, jest GetBack znajdujący się obecnie w postępowaniu układowym. Sugerowano, że sprawa windykacyjnej spółki (fundusz mimo uchwalonych dwóch emisji akcji nie dokapitalizował jej w krytycznym momencie) jest swego rodzaju formą nacisku Abrisu na polski rząd. Abris jednak zaprzeczał.

– To jest całkowicie niezrozumiała dla nas, wręcz spiskowa, teoria. Nie istnieje żaden związek pomiędzy sprawą FM Banku i sytuacją GetBacku – odpowiedział Abris. Zaznaczył, że kwestia FM Banku nie ma wpływu na bieżącą działalność Abrisu i że Polska nadal jest dla niego istotnym rynkiem.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA