Banki

Bank Handlowy w IV kwartale 2017 r. miał 163 mln zł zysku netto

Bank Handlowy w ostatnim kwartale poprawił wyniki zgodnie z oczekiwaniami. Dochody wzrosły, koszty działania były pod kontrolą, ale odpisy się zwiększyły.
Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Wynik netto Banku Handlowego w IV kwartale 2017 r. wyniósł zgodnie z oczekiwaniami 163.4 mln zł (+25.4 proc. r/r). Wynik był zgodny z oczekiwaniami pomimo znacznego wzrostu poziomu odpisów na rezerwy.

W IV kwartale wynik odsetkowy Banku Handlowego wzrósł o 13.2 proc. r/r, ukształtował się na poziomie nieco powyżej oczekiwań rynkowych. Marża odsetkowa w IV kwartale wzrosła do 2,89 proc. z 2,66 proc. w III kwartale. Wynik z tytułu prowizji ukształtował się na poziomie wyższym o 7.3 proc. niż rok wcześniej i był on minimalnie niższy od oczekiwań rynkowych. Powtarzalne zyski z operacji finansowych, wymiany i pozaoperacyjne były wyższe od wypracowanych w poprzednich okresach.

Pozytywny jest spadek kosztów działalności. Wydatki banku ukształtowały się na poziomie niższym od analogicznej pozycji z 2016 roku (-6.7 proc. r/r – ale warto zaznaczyć, że wydatki byłyby wyższe gdyby nie zmiana metodologii uznawania kosztów BFG, poprawiająca statystyki II, III i IV kwartału, dotyczyło to całego sektora) i były niższe od oczekiwań rynkowych. W omawianym okresie bank zanotował wzrost przychodów o 9.1 proc. r/r – wynik operacyjny poprawił się w ciągu roku o 32.6 proc. Współczynnik koszty/dochody (bez podatku bankowego) wyniósł 51.2 proc. i był niższy niż w III kw. 2017 roku o 0.7pp (-8.6pp r/r).

Negatywną informacją jest zauważalny wzrost odpisów na rezerwy. Saldo odpisów w IV kwartale to 38,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem niższych odpisów, na poziomie 20,2 mln zł. Wskaźnik NPL wzrósł do 3,2 proc. z 2,9 proc. w III kwartale Bank zawiązał w IV kwartale rezerwy w wysokości 0.8 proc. wartości portfela w stos. rocznym, ich wysokość ukształtowała się na poziomie znacznie powyżej oczekiwań rynkowych (+74.3 proc. kw./kw.). Według banku wyższy poziom odpisów dotyczył bankowości instytucjonalnej i wynikał z dotworzenia rezerw kredytowych, głównie na portfelu klientów ocenianych indywidualnie, w segmencie przedsiębiorstw.

Nastąpiło obniżenie wciąż niskiej dynamiki wolumenów. Roczna zmiana wartości kredytów i depozytów wyniosła w banku +4.1 proc. i -5.3 proc. Kwartalne zmiany: -0.3 proc. i -0.6 proc. Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów detalicznych (o 6 proc. za sprawą wyższego salda na kartach kredytowych i kredytów hipotecznych) oraz klientów instytucjonalnych (o 2,8 proc). Spadek depozytów to według banku efekt wysokiej bazy na koniec 2016 roku głównie na depozytach terminowych klientów instytucjonalnych, w tym jednostek budżetowych. Jednocześnie depozyty klientów indywidulnych wzrosły o 4 proc.

- Wynik netto Banku Handlowego był zbliżony do oczekiwań rynkowych. Na uwagę zwraca wzrost wyniku operacyjnego w stosunku do poprzednich kwartałów i wyższa niż u konkurentów poprawa marży odsetkowej oraz wskaźników kosztowych. Niestety, wzrosty po stronie przychodów zostały zniwelowane przez zwiększenie kosztów rezerw – w IV kwartale ich poziom był wyższy niż u konkurentów, a dotychczas bank korzystnie wypadał na ich tle. Niskie były także przyrosty wolumenów. Rezultat banku oceniamy jako neutralny. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w IV kwartale 16.7 czyli niżej niż u konkurentów - ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

W całym 2017 roku grupa wypracowała zysk netto w wysokości 535,6 mln zł, który był niższy o 11 proc. w stosunku do zysku za 2016 rok. Łączny współczynnik wypłacalności banku w 2017 roku wynosił 17,9 proc.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły