Kurs SimFabric rozpoczął czwartkową sesję od mocnej przeceny. Po godz. 9 za akcję trzeba zapłacić 9,66 zł po spadku o prawie 9 proc. To reakcja na informację o tym, że PlayWay zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 2 810 000 akcji SimFabric, stanowiących 44,96 proc. (w kapitale i głosach). Przewiduje się, że transakcja zostanie zakończona 14 października 2022 r., ale termin końcowy może ulec zmianie. Cena sprzedaży akcji oraz ich ostateczna liczba zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

PlayWay uzasadnia, że podjął tę decyzję badając synergię działania spółek z grupy notowanych na głównym rynku GPW, a także zbieżność ich strategii rozwoju ze swoją. Pozyskane środki z transakcji planuje przekazać na inwestycje w obecne oraz przyszłe spółki i zespoły grupy.

Przy obecnym poziomie notowań wartość pakietu akcji SimFabric będących w posiadaniu PlayWaya wynosi około 28 mln zł.

Analitycy oceniają, że informacja ma dla SimFabric wydźwięk negatywny. DM BDM podkreśla, że mimo iż PlayWay nie był aktywnym udziałowcem i nie wspierał biznesowo spółki, to posiadanie takiego akcjonariusza jest niewątpliwe dużym atutem dla tego typu podmiotów.

Przy cenie akcji ze środowego zamknięcia sesji wskaźniki SimFabric (bazujące na wynikach za 2021 r.) wynoszą: cena do zysku 20,5, a EV/EBITDA 12,4. W I półroczu spółka zwiększyła wynik EBITDA o niemal 30 proc. do 2,8 mln zł. Miała nieco ponad 7 mln zł gotówki. Kapitalizacja studia wynosi obecnie około 66 mln zł.