Tag: PKB

Powiązane

Dane Gospodarcze

PKB słabnie, a Bank Anglii musi zacieśniać

Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii w listopadzie mogą sięgnąć 2 proc. Obecnie wynoszą 1 proc.

„The Independent": Problemy brytyjskiej gospodarki

Eksperci OECD przewidują, że w przyszłym roku gospodarka na Wyspach stanie w miejscu.

OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB Polski

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że PKB Polski wzrośnie o 4,4% w 2022 r. i o 1,8% w 2023 r., podano w czerwcowym wydaniu "OECD Economic Outlook". W grudniowej edycji raportu Organizacja spodziewała się wzrostu PKB odpowiednio o 5,2% i o 3,3%.

#WykresDnia: Świat spowolni. Globalny wzrost spadnie do 2,9 proc. w 2022 r.

Bank Światowy przewiduje, że wzrost w gospodarkach zaawansowanych gwałtownie spadnie z 5,1 proc. w 2021 r. do 2,6 proc. w 2022 r.

Ziarno spowolnienia już kiełkuje

W pierwszych miesiącach roku polska gospodarka utrzymała zadziwiająco szybkie tempo rozwoju, ale jego charakter był niepokojący. Wzrost aktywności ekonomicznej to w dużej mierze skutek kumulacji zapasów przez firmy, która zakończy się wraz z osłabieniem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego.

15 najważniejszych wykresów w gospodarce i na rynkach

Co ma obecnie kluczowe znaczenie dla polskiej i światowej gospodarki oraz rynków finansowych? Które wskaźniki warto obserwować? Podpowiedź na poniższych wykresach, które dla „Parkietu" przygotowali ekonomiści, analitycy i zarządzający aktywami.

Boom czy spowolnienie? Każdy zobaczy to, czego szuka

Z głównych comiesięcznych wskaźników koniunktury w polskiej gospodarce wyłania się bardzo niejednoznaczny obraz. Wynika to przede wszystkim ze zbiegu czynników, które utrudniają interpretację danych.

Kryzysowe rany już zaleczone

Aktywność w polskiej gospodarce wzrosła w I kwartale br. o 2,4 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W ostatnich kilkunastu latach tylko dwa kwartały były lepsze.

Wielka Brytania: Rośnie ryzyko recesji

Inflacja podniosła Brytyjczykom koszty rachunków o 2370 funtów rocznie. Zagraża im też recesja.

Obejdzie się bez recesji

Konsekwencje ataku Rosji na Ukrainę wyraźnie zahamują rozwój europejskiej gospodarki, ale większości krajów UE, w tym Polsce, powinno się udać uniknąć nawet tzw. technicznej recesji.