Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 09a_2024_06_28_Lista_akcjonariuszy_co_najmniej_5%_zal_ESPI.pdfLista akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NanoGroup S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r.
Załączniki
Plik Opis
09a_2024_06_28_Lista_akcjonariuszy_co_najmniej_5%_zal_ESPI.pdf
09a_2024_06_28_Lista_akcjonariuszy_co_najmniej_5%_zal_ESPI.pdf
Lista akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu
2024-06-28 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu
2024-06-28 Tomasz Ciach Członek Zarządu