Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. FHD_Wykaz akcjonariuszy posiad. pow. 5% głosów na ZWZ w dniu 11 06 2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-11
Skrócona nazwa emitenta
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 11-06-2024r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. przedstawia w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 11.06.2024 r. w Warszawie w siedzibie Spółki, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
Plik Opis
FHD_Wykaz akcjonariuszy posiad. pow. 5% głosów na ZWZ w dniu 11 06 2024.pdf
FHD_Wykaz akcjonariuszy posiad. pow. 5% głosów na ZWZ w dniu 11 06 2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-11 Małgorzata Rosińska Wiceprezes Zarządu