Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-22
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Dane o obrotach i ilości klientów w 1Q 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”) przedstawia szacunkowe wyniki w zakresie obrotów oraz ilości obsłużonych klientów za I kwartał 2024.
Obroty (wartość nominalna sfinansowanych należności) w I kwartale 2024 r. wyniosły 541 mln zł (wzrost o 24% r/r), z czego 431 mln zł przypadło na faktoring (wzrost o 14% r/r), a 110 mln zł na pożyczki digital (wzrost o 97% r/r). Z faktoringu skorzystało 1 449 klientów (wzrost o 35% r/r), a z pożyczek 9 048 firm (wzrost o 24% r/r).
Digital faktoring kontynuuje dynamiczny wzrost (+34% r/r, 235 mln zł obrotu), podczas gdy faktoring tradycyjny odnotował ujemną dynamikę (-3% r/r, 196 ml zł obrotu). Digital faktoring stanowi już 55% wartości obrotów faktoringu (w stosunku do 47% w analogicznym okresie w roku ubiegłym).
W ramach digital faktoringu klient może dokonać wyboru konkretnego rozwiązania w pełni online. W trakcie procesu może dostosować do swoich potrzeb parametry umowy, poznać i zatwierdzić warunki cenowe. Może więc rozpocząć korzystanie z faktoringu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze - w modelu 24/7/365.
Usługi embedded finance (model współpracy partnerskiej: wbudowywanie usług finansowych w ekosystemy partnerów) wygenerowały w I kwartale 2024 r. obroty na poziomie 144 mln zł (wzrost o 52%), skorzystało z nich 9 319 przedsiębiorców (wzrost o 22% r/r), w tym:
– z usługi Merchant Cash Advance (zaliczka przychodowa dla merchantów online i offline) skorzystało 1 620 przedsiębiorców (wzrost o 141% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 67 mln zł (wzrost o 205% r/r),
– z usługi BNPL (płatności odroczone B2B) skorzystało 7 646 przedsiębiorców (wzrost o 15% r/r), którzy otrzymali finansowanie o wartości 41 mln zł (wzrost o 31% r/r).
W I kwartale 2024 z usług PragmaGO skorzystało 10 476 przedsiębiorców (wzrost o 26% r/r), którzy zrealizowali 101 955 transakcji (wzrost o 12% r/r

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-22 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2024-04-22 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu