FALSEkorekta
Raport bieżący nr13/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 22 oie - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Data przekazania:2022-05-20
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
AL. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43PLFIZ000632[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PiotrNowakOsoba nadzorującaOpis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych Pana Piotra Nowaka zawiera załącznik do raportu2022-05-21
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), będące organem PZU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego AKORD informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TFI PZU SA, które Uchwałą nr 4/2022 NWZ TFI PZU SA z dnia 20 maja 2022 r. powołało z dniem 21 maja 2022 r. Pana Piotra Nowaka w skład Rady Nadzorczej TFI PZU SA VIII kadencji oraz powierzyło mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TFI PZU SA.
PlikOpis
Piotr Nowak_Opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych.pdf
2022-05-20Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE
Piotr Nowak_Opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych.pdf