Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Zarząd No Gravity Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, iż w dniu 26.04.2024 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu z wykonywania funkcji Prezesa Zarządu - Pana Adriana Szymańskiego.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-28 14:48:26 Aleksander Sierżęga operator