Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2024-04-15_KBJ_Formularz_DPNC_2024.pdf

Zarząd KBJ S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Podstawa prawna: §4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
2024-04-15_KBJ_Formularz_DPNC_2024.pdf
2024-04-15_KBJ_Formularz_DPNC_2024.pdf

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2024-04-15 20:09:54 Artur Jedynak Prezes Zarządu
20240415_200954_0000152625_0000158205.pdf