Zarząd Spółki Apanet S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 lipca 2022 r., o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1-WZA 27.07.2022_ogłoszenie o walnym.pdf
2-WZA 27.07.2022_projekty uchwał.pdf
3 - Instrukcja do głosowania, pełnomocnictwo.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 23:51:26Andrzej LisPrezes Zarząd
1-WZA 27.07.2022_ogłoszenie o walnym.pdf

2-WZA 27.07.2022_projekty uchwał.pdf

3 - Instrukcja do głosowania, pełnomocnictwo.pdf