Zarząd Jujubee S.A. (Emitent, Spółka) w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku dotyczącego powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego zaktualizowane życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej i Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
michal_stepien_zyciorys.pdf
maciej_stepien_zyciorys.pdf
maciej_duch_zyciorys.pdf
szymon_kulinski_zyciorys.pdf
tomasz_muchalski_zyciorys.pdf
piotr_podhajski_zyciorys.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-07-01 18:13:54Michał StępieńPrezes Zarządu
michal_stepien_zyciorys.pdf

maciej_stepien_zyciorys.pdf

maciej_duch_zyciorys.pdf

szymon_kulinski_zyciorys.pdf

tomasz_muchalski_zyciorys.pdf

piotr_podhajski_zyciorys.pdf