Zarząd Noobz From Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2022 w dniu 14 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2021 rok był termin 27 maja 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2021 rok będzie dzień 31 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-05-20 20:49:13Jarosław KotowskiPrezes Zarządu