Spółka specjalizująca się m.in. w budowie sieci elektroenergetycznych i wykonawca zapory na granicy z Białorusią w ostatnich miesiącach pracowała, już pod kierownictwem nowego prezesa Artura Więznowskiego, nad aktualizacją strategii do 2025 r. Zgodnie z zapowiedziami będzie zapis dotyczący polityki dywidendowej. Więcej szczegółów poznamy w ciągu najbliższych trzech tygodni.

– W ostatnich miesiącach nastąpiły istotne zmiany w składzie zarządu, a równolegle z nimi dużo się dzieje w polityce i w polskiej gospodarce. Skoro więc rozpoczęliśmy prace związane z ponownym przeglądem strategii, to chcieliśmy też zawrzeć w niej nowe możliwości i uwarunkowania rynkowe. Dyskusja toczyła się m.in. wokół kwestii wzrostu organicznego bądź opartego na M&A, równomiernego rozwoju na rynkach, na których jesteśmy obecni lub wskazania liderów wzrostu. Zrewidowaliśmy założenia polityki dywidendowej. Efekty pracy zaprezentujemy w ciągu najbliższych trzech tygodni – mówi „Parkietowi” prezes Elektrotimu Artur Więznowski.