Większy ruch w PPK

W II kwartale wzrosły wypłaty z programu, ale więcej było też wpłat dobrowolnych.

Publikacja: 11.09.2023 21:00

Większy ruch w PPK

Foto: Adobe Stock

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych, gromadzących środki na rachunkach, sięgnęła z końcem II kwartału 3,68 mln wobec 3,17 mln trzy miesiące wcześniej oraz niecałych 3 mln na koniec 2022 r. Co ciekawe, rośnie nieco udział uczestników, którzy poza podstawową stawką dodatkowo oszczędzają na emeryturę. O ile na koniec I kwartału w 0,65 proc. przypadków uczestnik dokonywał dodatkowych wpłat, a w 1,3 proc. pracodawca, tak w połowie roku było to odpowiednio 0,7 proc. i 1,51 proc.

Łączne aktywa netto funduszy działających w ramach PPK wynosiły na koniec półrocza 16,68 mld zł. W całym II kwartale suma wpłat wyniosła 1,9 mld zł, z czego 1,08 mld zł (56 proc.) pochodziło z wpłat podstawowych finansowanych przez uczestników. Pracodawcy wpłacili na konta emerytalne pracowników w II kwartale 0,81 mld zł (42 proc.), a suma wpłat dodatkowych wyniosła 42 mln zł.

Jednocześnie w II kwartale wzrosła suma wypłat z PPK, do 15,4 mln zł. W I kwartale wypłacono 13,8 mln zł, a w ostatnim kwartale 2022 r. jedynie 6,5 mln zł.

Wypłaty transferowe w II kwartale sięgnęły z kolei 23,2 mln zł wobec 20 mln zł w I kwartale 2023 r.

Z danych KNF wynika też, że 12-miesięczna stopa zwrotu z PPK wyniosła na koniec czerwca 19,5 proc., z kolei 24-miesięczna sięgnęła 2,5 proc. Najlepsze PPK zarobiło w rok prawie 28 proc. i jednocześnie 11,7 proc. w dwa lata. Najsłabsze w 12 miesięcy wypracowało 9,9-proc. stopę zwrotu. W okresie 24 miesięcy najniższa stopa zwrotu sięga minus 6,9 proc.

Z danych serwisu Analizy.pl wynika, że na koniec lipca wartość aktywów PPK sięgnęła już 18 mld zł, miesięcznie zaś wpływa do nich już po 0,5 mld zł. Rosnące aktywa to też w sporym stopniu zasługa wyników zarządzania – w sumie od początku roku fundusze wypracowały około 2,5 mld zł. W tym roku tylko w lutym stopy zwrotu PPK negatywnie przełożyły się na ich aktywa.

Największym graczem na rynku praktycznie od początku programu pozostaje PKO TFI, które na koniec lipca miało 31,4 proc. udziału. Drugie było TFI PZU z 20,8 proc. rynku, a trzecie – Nationale-Nederlanden PTE – zgromadziło aktywa odpowiadające 10,6 proc. rynku.

Emerytura
OIPE jak IKE, tylko z Brukseli
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Emerytura
Wszystko o europejskim produkcie emerytalnym
Emerytura
Zbliża się okienko transferowe OFE – ZUS
Emerytura
Organiczny wzrost PPK. Wkrótce 20 mld zł aktywów
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Emerytura
Pracownicze Plany Kapitałowe. Uboczny skutek wzrostu płacy minimalnej
Emerytura
Młodzi nie spieszą się z oszczędzaniem na starość