Technologie i IT

Wyniki SferaNet lepsze od prognoz

Mały operator sieci światłowodowych z Bielska-Białej zrealizował założenia co do przychodów i EBITDA z odpowiednio 20-proc. i 2–proc. naddatkiem. Dziś kurs rośnie. Na co warto zwrócić uwagę?
Foto: Bloomberg

Zarząd SferaNet, spółki z Bielska-Białej notowanej na rynku NewConnect budującej sieci światłowodowe, dostarczającej sprzęt komputerowy i świadczącej usługi dostępu do Internetu, zalicza ostatni kwartał ubiegłego roku do udanych.

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany kwartał, przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,18 mln zł, co stanowi w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wynik lepszy o ponad 20 proc.. Również zysk netto jaki spółka wypracowała w czwartym kwartale 2017 roku jest wyższy o blisko 40 proc. od wyniku z czwartego kwartału 2016 r. – wyliczają Bogusław Sromek, prezes i Anna Stanaszek, prokurent samoistna w liście do akcjonariuszy.

W dalszej części raportu wynika, że w ostatnim kwartale ub.r. przychody SferaNet podniosły wyższe niż przed rokiem wpływy ze sprzedaży sprzętu komputerowego i w sumie sprzedaż towarów dała firmie około 0,4 mln zł (rok wcześniej około 0,13 mln zł). Rosły jednak też przychody abonamentowe operatora i wyniosły w ciągu trzech ostatnich miesięcy ub.r. 0,64 mln zł. Zarząd wskazuje na potencjał SferaNet na rynku usług dla osób indywidualnych. Zapowiada koncentrację na utrzymaniu tempa sprzedaży i wzroście ARPU.

W całym 2017 r. SferaNet zanotowała 4,16 mln zł przychodów, przekraczając prognozę z sierpnia ubiegłego roku (mówiła o 3,45 mln zł) o prawie 20 proc.. Około 2,44 mln zł wypracowała z usług dostępowych (abonamentu). EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) firmy wyniósł 1,05 mln zł i był o 2 proc. wyższy od zakładanego. Natomiast zysk netto przedsiębiorstwa spadł w 2017 r. do 198 tys. zł z 302 tys. zł w 2016 r.

Wynik obciążyły m.in. dodatkowe koszty związane z udziałem w konkursie o dotację unijną. Jak podaje firma, samo przygotowanie wniosku kosztowało ją ponad 95 tys. zł. Ponieważ nie są to koszty kwalifikowane i firma musi mieć nadzieję, że inwestycja zwróci się w przyszłości.

Teraz SferaNet przygotowuje się teraz do realizacji umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na mocy której ma wybudować sieć szerokopasmową (NGA) w powiatach bielskim i cieszyńskim. Wyłoniła już generalnego wykonawcę, w postaci konsorcjum kilku podmiotów. Umowa z nim ma wartość około 53 mln zł, podczas gdy dofinansowanie uzyskane z programu operacyjnego Polska Cyfrowa – około 33,57 mln zł.

Ta różnica sprawia, że firma potrzebuje teraz dodatkowego zastrzyku gotówki. Wcześniej nie wykluczała emisji obligacji, ale zarząd może skorzystać z uprawnienia do podniesienia kapitału w formie emisji nowych akcji.

- Spółka na potrzeby projektu w ciągu trzech lat musi pozyskać 10 mln wkładu własnego. SferaNet planuje w związku z tym korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, rozważane są: emisja akcji, obligacji oraz kredyt inwestycyjny. Zapewne w trakcie realizacji projektu każda z form zostanie na odpowiednim etapie uruchomiona – mówiła wcześniej Anna Stanaszek.

Na koniec grudnia SferaNet dysponowała 4,9 mln zł (rok wcześniej przepływy były ujemne), co może oznaczać, że otrzymała pierwszą część dofinansowania na sieć w bielskim i cieszyńskim.

Menedżerowie piszą w liście, informacja o wykonawcy „ożywiła obrót akcjami" spółki na NewConnect i wyrażają nadzieję na „jeszcze lepszą wycenę spółki". SferaNet jest kontrolowana przez Piotra Londzina i Henryka Wiznera, ale ma też dwóch inwestorów instytucjonalnych. To ABS Investments i 3S, które dysponują odpowiednio po 11,12 proc. i nieco ponad 5 proc. akcji SferaNet.

Kapitalizacja firmy na NewConnect wynosi około 9,5 mln zł. Dziś po publikacji wyników kwartalnych zyskują na wartości kilka procent.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły