REKLAMA
REKLAMA

Technologie

Wyniki SferaNet lepsze od prognoz

Mały operator sieci światłowodowych z Bielska-Białej zrealizował założenia co do przychodów i EBITDA z odpowiednio 20-proc. i 2–proc. naddatkiem. Dziś kurs rośnie. Na co warto zwrócić uwagę?
Foto: Bloomberg

Zarząd SferaNet, spółki z Bielska-Białej notowanej na rynku NewConnect budującej sieci światłowodowe, dostarczającej sprzęt komputerowy i świadczącej usługi dostępu do Internetu, zalicza ostatni kwartał ubiegłego roku do udanych.

- Mamy za sobą kolejny bardzo udany kwartał, przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 1,18 mln zł, co stanowi w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wynik lepszy o ponad 20 proc.. Również zysk netto jaki spółka wypracowała w czwartym kwartale 2017 roku jest wyższy o blisko 40 proc. od wyniku z czwartego kwartału 2016 r. – wyliczają Bogusław Sromek, prezes i Anna Stanaszek, prokurent samoistna w liście do akcjonariuszy.

W dalszej części raportu wynika, że w ostatnim kwartale ub.r. przychody SferaNet podniosły wyższe niż przed rokiem wpływy ze sprzedaży sprzętu komputerowego i w sumie sprzedaż towarów dała firmie około 0,4 mln zł (rok wcześniej około 0,13 mln zł). Rosły jednak też przychody abonamentowe operatora i wyniosły w ciągu trzech ostatnich miesięcy ub.r. 0,64 mln zł. Zarząd wskazuje na potencjał SferaNet na rynku usług dla osób indywidualnych. Zapowiada koncentrację na utrzymaniu tempa sprzedaży i wzroście ARPU.

W całym 2017 r. SferaNet zanotowała 4,16 mln zł przychodów, przekraczając prognozę z sierpnia ubiegłego roku (mówiła o 3,45 mln zł) o prawie 20 proc.. Około 2,44 mln zł wypracowała z usług dostępowych (abonamentu). EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) firmy wyniósł 1,05 mln zł i był o 2 proc. wyższy od zakładanego. Natomiast zysk netto przedsiębiorstwa spadł w 2017 r. do 198 tys. zł z 302 tys. zł w 2016 r.

Wynik obciążyły m.in. dodatkowe koszty związane z udziałem w konkursie o dotację unijną. Jak podaje firma, samo przygotowanie wniosku kosztowało ją ponad 95 tys. zł. Ponieważ nie są to koszty kwalifikowane i firma musi mieć nadzieję, że inwestycja zwróci się w przyszłości.

Teraz SferaNet przygotowuje się teraz do realizacji umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na mocy której ma wybudować sieć szerokopasmową (NGA) w powiatach bielskim i cieszyńskim. Wyłoniła już generalnego wykonawcę, w postaci konsorcjum kilku podmiotów. Umowa z nim ma wartość około 53 mln zł, podczas gdy dofinansowanie uzyskane z programu operacyjnego Polska Cyfrowa – około 33,57 mln zł.

Ta różnica sprawia, że firma potrzebuje teraz dodatkowego zastrzyku gotówki. Wcześniej nie wykluczała emisji obligacji, ale zarząd może skorzystać z uprawnienia do podniesienia kapitału w formie emisji nowych akcji.

- Spółka na potrzeby projektu w ciągu trzech lat musi pozyskać 10 mln wkładu własnego. SferaNet planuje w związku z tym korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, rozważane są: emisja akcji, obligacji oraz kredyt inwestycyjny. Zapewne w trakcie realizacji projektu każda z form zostanie na odpowiednim etapie uruchomiona – mówiła wcześniej Anna Stanaszek.

Na koniec grudnia SferaNet dysponowała 4,9 mln zł (rok wcześniej przepływy były ujemne), co może oznaczać, że otrzymała pierwszą część dofinansowania na sieć w bielskim i cieszyńskim.

Menedżerowie piszą w liście, informacja o wykonawcy „ożywiła obrót akcjami" spółki na NewConnect i wyrażają nadzieję na „jeszcze lepszą wycenę spółki". SferaNet jest kontrolowana przez Piotra Londzina i Henryka Wiznera, ale ma też dwóch inwestorów instytucjonalnych. To ABS Investments i 3S, które dysponują odpowiednio po 11,12 proc. i nieco ponad 5 proc. akcji SferaNet.

Kapitalizacja firmy na NewConnect wynosi około 9,5 mln zł. Dziś po publikacji wyników kwartalnych zyskują na wartości kilka procent.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA