Przemysł

Inter Cars z propozycją dywidendy

Zarząd dystrybutora części samochodowych zarekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 10,1 mln z zysku za 2017 rok, co daje 0,71 zł na jedną akcję.
Foto: Adobestock

Pozostała cześć zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Przy obecnym kursie wynoszącym około 262 zł daje to stopę dywidendy na poziomie 0,3 proc. Proponowany dzień prawa do dywidendy to 29 czerwca, a dzień jej wypłaty 13 lipca 2017 roku. Przed rokiem spółka też wypłaciła 0,71 zł dywidendy na akcję.

Polityka dywidendowa spółki na lata 2017-2019zakłada wypłatę dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. Jej wysokość zależeć ma dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą

Na zamknięciu środowej sesji za akcje Inter Carsu płacono około 262 zł, co oznacza spadek o 1,7 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły