Przemysł

Pfleiderer: Skup akcji i rezerwa na karę od UOKiK

Producent płyt drewnopochodnych ogłosił skup nie więcej niż 3,23 mln własnych akcji po 37,50 zł za walor.
Foto: Fotolia

– W mojej ocenie skup akcji przyniesie korzyści akcjonariuszom, umożliwiając kupienie po korzystnej cenie walorów z rynku i zapewniając im dopływ środków pieniężnych – skomentował Tom K. Schäbinger, prezes Pfleiderera.

Zarząd zdecydował o przeprowadzeniu programu skupu akcji z dwóch powodów. – Po pierwsze, chodzi o zapewnienie akcjonariuszom spółki środków pieniężnych, co ma znaczenie, biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, która charakteryzuje się ograniczonym napływem środków do inwestorów instytucjonalnych, a tym samym ograniczoną płynnością na GPW. Poza tym, w związku z relatywnie niską płynnością akcji spółki, skup walorów może pozwolić akcjonariuszom odzyskać zainwestowany kapitał. Drugim powodem jest obecna cena akcji spółki, która kształtuje się na bardzo atrakcyjnych poziomach, poniżej wartości godziwej – wyjaśniła spółka.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży przewidziano na 19 stycznia. Potrwa ono do 2 lutego 2018 r. Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 7 lutego.

Pfleiderer Group i jej spółka zależna Pfleiderer Wieruszów zawiązały łącznie 38,7 mln zł rezerw w związku z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o nałożeniu łącznie 35,76 mln zł kary za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli. Rezerwy zostały zawiązane ze skutkiem na 31 grudnia 2017 r. – Rezerwy zostały zawiązane w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane koszty prawne związane z odwołaniem się od decyzji oraz na zapłatę ewentualnych kar, jeżeli spółka oraz Pfleiderer Wieruszów będą zobowiązane do zapłaty kar określonych w decyzji – wyjaśniono w komunikacie.

Spółki planują złożenie odwołań od decyzji UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły