Medycyna i zdrowie

MCI sprzedało akcje Genomedu

Fundusz z grupy MCI sprzedał wszystkie posiadane akcje notowanej na NewConnect spółki Genomed. Nabywcą jest firma Diagnostyka – dostawca laboratoryjnych usług medycznych. Nie podano wartości transakcji. Ostatnia wycena rynkowa tego pakietu to 10,9 mln zł.
Foto: Fotolia

Genomed to spółka działająca na rynku diagnostyki medycznej, zajmująca się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA. Przez ostatnie lata realizowała strategię rozwoju, której celem było uzyskanie pozycji lidera rynkowego w zakresie medycyny spersonalizowanej, umożliwiającej kompleksową obsługę w zakresie sekwencjonowania genów, diagnostyki chorób o podłożu genetycznym i poradnictwa genetycznego. Firma została założona przez grupę naukowców z kilkunastoletnim doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki oraz z licznymi publikacjami w międzynarodowych czasopismach naukowych. Od 2008 r. największym akcjonariuszem spółki był fundusz MCI.

– Jesteśmy gotowi podejmować nowe wyzwania i kontynuować rozwój przedsiębiorstwa z nowym, tak istotnym na polski rynku akcjonariuszem, korzystając z dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji – powiedziała Anna Boguszewska-Chachulska, prezes Genomedu.

Sprzedaż akcji Genomedu to kolejne w ostatnim czasie wyjście MCI z inwestycji zrealizowane w obszarze technologii medycznych. Wcześniej w tym roku fundusze z grupy MCI informowały już o sprzedaży swoich udziałów w spółce lifebrain za 155 mln zł oraz sprzedaży przez fundusz Internet Ventures wszystkich udziałów w serwisie Zdrowegeny.pl.

– Genomed to przykład udanej współpracy nawiązanej na linii fundusz –zespół naukowców, który odniósł sukces jako komercyjny zespół przedsiębiorców – podsumował powiedział Tomasz Danis, odpowiedzialny za rozwój projektu w ramach MCI.

W połowie marca fundusz MCI miał 34,22 proc. kapitału Genomedu. Według ostatnich notowań akcji na NewConnect wartość tego pakietu to 10,9 mln zł.

W poniedziałek przed południem akcje spółki nie zmieniły ceny, kosztowały 23 zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły