REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

Redan chce się pozbyć TXM, nie wyklucza żadnej opcji

Wzrostem notowań akcji Redanu o 3,5 proc. do 64 groszy zareagowali inwestorzy na informację, że spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych.
Foto: spółka

Zarząd firmy z jednej strony podaje, że chce wyłączyć TXM z grupy, z drugiej, że wierzy w poprawę jej wyników. Nie wyklucza też innych ruchów, co może oznaczać również sprzedaż Top Secretu.

„Zarząd Redan podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności grupy kapitałowej. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu, którym jest rozwój Grupy prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy" – czytamy w informacji prasowej firmy, do której należy znaczący pakiet akcji sieci dyskontów TXM oraz odzieżowy biznes skupiony wokół marki Top Secret.

Zarząd Redanu pod kierownictwem Bogusza Kruszyńskiego zdaje się przede wszystkim szukać sposobu, jak pozbyć się ciążącego bilansowi grupy biznesu dyskontowego.

„Na obecnym etapie przeprowadzania przeglądu zarząd Redanu rozważy dokonanie zmian w strukturze bilansu spółki, w tym między innymi wyłączenie całości lub części segmentu dyskontowego skupionego w spółce zależnej TXM SA ze struktury kapitałowej Grupy, także przez zbycie lub wydzielenie tej działalności z działalności Grupy, tak aby ograniczyć wpływ generowanych przez niego wyników na sprawozdanie skonsolidowane Grupy" - podano.

„Podstawowym powodem przeglądu opcji strategicznych jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy wynikami generowanymi przez TXM SA" – deklaruje Redan.

- Nasza ocena perspektyw rozwoju TXM się nie zmienia. Segment dyskontowy systematycznie notuje poprawę w zakresie osiąganej marży oraz ograniczenia kosztów. Niezmiennie jesteśmy również przekonani o dużym potencjale do zwiększenia sprzedaży oraz poprawy wyników finansowych. Jednocześnie naszym głównym celem jest konieczność zapewnienia finansowania dla segmentu modowego Top Secret, co jest utrudnione w sytuacji obciążania sprawozdania skonsolidowanego Grupy Redan wynikami generowanymi przez TXM. Dlatego szukamy możliwości wyłączenia akcji TXM ze sprawozdania skonsolidowanego. W dalszej perspektywie chcielibyśmy jednak nadal posiadać kontrolę nad TXM – mówi cytowany w komunikacie prasowym Bogusz Kruszyński.

Jednocześnie zarząd Redanu nie wyklucza żadnej opcji.

„Zarząd Redan przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości" – czytamy w komunikacie.

TXM, które zadebiutowało na GPW jako osobny byt pod koniec 2017 r. i sprzedawało akcje w IPO po 5 zł, obecnie notowane jest w systemie podwójnego fixingu i papier kosztuje 20 groszy. Przy tym kursie kapitalizacja to niecałe 8 mln zł.

TXM ma problemy z płynnością finansową, a w konsekwencji również z towarami i ofertą sklepów. Główni akcjonariusze w ubiegłym roku wsparli tę firmę zastrzykiem gotówki, ale kłopoty występują nadal.

Kapitalizacja Redanu zaś to około 22 mln zł, podczas gdy wartość księgowa firmy 66 mln zł. Redan posiada 48,5-proc. pakiet akcji TXM, dający prawie 61 proc. głosów na walnym zgromadzeniu firmy zarządzającej siecią sklepów dyskontowych. Drugim co do wielkości akcjonariuszem jest 21 Concordia 1.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA