REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Quercus znów przesuwa publikację raportu

Zamiast tego firma zaprezentowała wstępne wyniki. Raportowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 85,8 mln zł (spadek z 119,1 mln zł), z kolei zysk netto - po odliczeniu zdarzeń jednorazowych - sięgnął 21,1 mln zł w porównaniu do 34 mln zł przed rokiem.
Foto: www.photoxpress.com

Wynik netto raportowany, wraz z rezerwą na ekspozycję na obligacje GetBacku, wyniósł -10,2 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej (bez zdarzeń jednorazowych) osiągnął poziom 25,7 mln zł (spadek z 41,1 mln zł). W wynikach ujęto opłatę zmienną za zarządzanie, która w roku 2018 wynosiła 2,8 mln zł. Quercus TFI posiadało 32 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz dodatkowo ekspozycję na certyfikaty funduszu R2 FIZ.

„Wyniki finansowe (bez zdarzeń jednorazowych) w 2018 r. były zgodne z oczekiwaniami. Głównym powodem spadku przychodów i zysku była niższa baza aktywów pod zarządzaniem, która na koniec roku wyniosła 2,51 mld zł (-46 proc. rok do roku). Zgodnie z uchwałą zarządu z 3 kwietnia 2018 r., musieliśmy oszacować negatywny wpływ ekspozycji na obligacje GetBack, który wyniósł 31,3 mln zł. Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym." – komentuje Piotr Płuska, wiceprezes Quercus TFI, dyrektor departamentu operacyjnego.

Zarząd Spółki wskazuje, że skumulowany wynik finansowy za lata 2017-2018 pomniejszony o całkowitą wartość ekspozycji na obligacje GetBack daje nadwyżkę 14,6 mln zł. Tym samym taka kwota, o ile spełnione będą wymogi kapitałowe, może być przeznaczona na skup akcji własnych (buy-back).

W innym komunikacie czytamy, że przyczyną przesunięcia raportu z 15 marca na 30 kwietnia jest "konieczność dostosowania struktury logicznej pliku xml sprawozdania finansowego do aktualnego wzoru opublikowanego przez Ministerstwo Finansów".


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA