Dokument został wydany po przeprowadzonej procedurze wzajemnego uznania przed francuskim ośrodkiem referencyjnym (Agence Francaise de Securite Sanitaire des Produits de Sante). Tym samym Grupa Synektik stała się pierwszym i jedynym w Polsce podmiotem posiadającym dwa komercyjne zakłady produkcyjne wytwarzające trzy różne zarejestrowane radiofarmaceutyki (IASOEfdege, IASOflu oraz IASOocholine). Dorejestrowanie zakładu, jako miejsca wytwarzania IASOocholine, jest efektem zakupu na własność czterech radiofarmaceutyków od austriackiej firmy IASON. Synektik jest ich wyłącznym, dożywotnim właścicielem na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi. Ponadto spółka ma prawo wytwarzać i dostarczać wyżej wymienione radiofarmaceutyki na terytorium Czech i Słowacji.

IASOcholine wykorzystywany jest w badanie PET CT (pozytonowej tomografii emisyjnej) w diagnozowaniu nowotworów takich, jak m.in. rak prostaty, nerek i gruczołu moczowego. - Dorejestrowanie zakładu produkcyjnego w Warszawie jest dla Grupy Synektik istotnym krokiem, który znacząco wpłynie na wykorzystanie potencjału spółki i zwiększenie skali jej działalności. Co warto podkreślić, fluoroocholina (IASOcholine) w odróżnieniu od choliny znakowanej węglem C11 – dzięki użyciu fluoru o dwugodzinnym okresie rozpadu – umożliwia transport (do 6 godzin) i użycie preparatu na potrzeby zewnętrzne, podczas gdy cholina oparta na węglu ma czas rozpadu 20 minut, co umożliwia jej wykorzystanie w zasadzie jedynie w miejscu wytwarzania. Ze względu na możliwość transportu i wysoki poziom skuteczności badań diagnostycznych, fluorocholina jest niezwykle popularna i często stosowana na europejskim rynku diagnostycznym - mówi Cezary Kozanecki, prezes Synektika.

IASOcholine jest przeznaczony do szerokiej komercjalizacji z możliwością dostaw – tak jak najpopularniejszy znacznik FDG – w całej Polsce i do innych krajów europejskich, co poprawi potencjał eksportowy spółki. - Wysoka marżowość sprzedaży IASOcholine przełoży się na lepsze wyniki finansowe spółki. Liczymy, że najbliższe miesiące będą dla nas czasem dynamicznego rozwoju oraz optymalizacji procesów produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków. Nowatorskie rozwiązania, które jest w stanie zaoferować radioznacznik IASOcholine, wpłyną na szybkość i skuteczność rozpoznania niebezpiecznych dla pacjentów nowotworów prostaty, nerek i gruczołu moczowego - uważa Kozanecki.