Zarząd MINUTOR Energia SA z siedzibą w Mysłowicach w załączeniu przekazuje jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Minutor Energia SA_sprawozdanie jednostkowe biegły 2021.pdf
Minutor Energia SA_sprawozdanie zarządu 2021.pdf
Minutor Energia SA_sprawozdanie_31122021(1).pdf
Minutor Energia SA_sprawozdanie_31122021(1).xml
RAPORT ROCZNY 2021 - jednostkowy.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2022-05-20 20:35:35Zbisław LasekPrezes Zarządu
2022-05-20 20:35:35Tomasz WielgoCzłonek Zarządu
Minutor Energia SA_sprawozdanie jednostkowe biegły 2021.pdf

Minutor Energia SA_sprawozdanie zarządu 2021.pdf

Minutor Energia SA_sprawozdanie_31122021(1).pdf

Minutor Energia SA_sprawozdanie_31122021(1).xml

RAPORT ROCZNY 2021 - jednostkowy.pdf