Priorytetem nowego prezesa GPW przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów

Priorytetem nowego prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego na nadchodzący rok i nową kadencję są: zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu firm w Polsce, przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów, rozwój misji edukacyjnej GPW, mającej na celu poprawę wiedzy o rynku kapitałowym i finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób.

Publikacja: 11.04.2024 08:20

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW

Tomasz Bardziłowski, prezes GPW

Foto: materiały prasowe

"Skoncentruję się na rozbudowie oferty atrakcyjnych dla inwestorów instrumentów i produktów finansowych. Kluczowa będzie również praca nad odbudową zaufania do rynku oraz zapewnieniem efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury giełdowej" - napisał Tomasz Bardziłowski w liście do akcjonariuszy w raporcie rocznym za 2023 rok.

"Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i mam silne przekonanie, że nadchodzące lata otworzą nam nowe możliwości i przyniosą wiele sukcesów. Wierzę też mocno, że polski rynek kapitałowy będzie odgrywał jeszcze większą, kluczową rolę w finansowaniu rozwoju naszej gospodarki" - dodał.

Pod koniec marca Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych oraz odwołanie Marka Dietla ze składu zarządu.

Tomasz Bardziłowski od lutego 2019 roku był dyrektorem zarządzającym i doradcą zarządu Ipopema Securities, a wcześniej m.in. dyrektorem zarządzającym Credit Suisse Securities, prezesem zarządu CAIB Securities, wiceprezesem Vestor Dom Maklerski i szefem działu akcji CEE w UniCredit.

Czytaj więcej

Jarosław Fuchs, wiceprezes Pekao: Wierzę w lepsze czasy dla polskiego rynku kapitałowego

GPW miała 156 mln zł zysku netto w 2023 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 156 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 144,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 127,97 mln zł wobec 130,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 160,23 mln zł wobec 167,42 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 444,93 mln zł w 2023 r. wobec 389,27 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe GK GPW za 2023 r. są obarczone kosztami wielu inicjatyw strategicznych, których zakładane efekty przychodowe jeszcze się nie zrealizowały. Pomimo wzrostu przychodów GK GPW o 14,3 % do 444,9 mln zł, nastąpił spadek EBITDA o 4,3 % do poziomu 160,2 mln zł. Wskaźnik koszty/przychody w GK GPW wzrósł do 71,8 % w 2023 r. z 65,5% w 2022 r. Dołożę starań, aby w 2024 r. i w kolejnych latach wskaźnik koszty/przychody w biznesie podstawowym oraz w całej GK GPW znacząco się zmniejszał" - napisał prezes Tomasz Bardziłowski w liście dołączonym do raportu.

Dzięki przychodom finansowym oraz kontrybucji spółki stowarzyszonej KDPW, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w 2023 r. o 7,6% r/r do 156 mln zł, dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 116,91 mln zł wobec 99,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Finanse
GPW z wyższymi przychodami i zyskami. Spadek EBITDA
Finanse
PZU wypłaci akcjonariuszom sutą dywidendę. Kurs w górę
Finanse
Unia rynków może przynieść więcej zagrożeń niż szans dla Polski
Finanse
Rezerwy NBP bronią złotego przed utratą wartości
Finanse
Na GlobalConnect wciąż hula wiatr. GPW głowi się nad tym rynkiem
Finanse
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa rozstrzygnięta. Kto wygrał?