REKLAMA
REKLAMA

Transport

W grudniu OT Logistics wyemituje obligacje

Spółka chce sprzedać w ramach prywatnej oferty walory serii H o łącznej wartości 125,5 mln zł. Dzięki nim zamierza refinansować możliwie dużą liczbę papierów serii D i F.
Foto: materiały prasowe

Za miesiąc OT Logistics planuje wyemitować papiery dłużne, dzięki którym zamierza istotnie zrestrukturyzować dużą część zadłużenia spółki. - W ramach procesu refinansowania i uzgodnień z wierzycielami, zamierzamy przeprowadzić najpóźniej na początku grudnia bieżącego roku prywatną emisję obligacji serii H o wartości do 125,5 mln zł na potrzeby refinansowania możliwie dużej liczby obligacji serii D i F. Nowe obligacje serii H będą zabezpieczone i amortyzowane, co, jak sądzimy, będzie stanowiło zachętę do objęcia tych papierów - informuje Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics. Papiery te mają być wykupione 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie.

W ubiegłym tygodniu obligatariusze walorów serii D, których wyemitowano na łączną kwotę 100 mln zł, zgodzili się na zmianę terminu ich wykupu z 20 listopada tego roku na 20 listopada 2020 r. Jednocześnie jednak ustalono, że przynajmniej część papierów zostanie wykupiona przed terminem.

Z kolei w ostatnią środę odbyło się zgromadzenie obligatariuszy papierów serii F, o wartości 25,5 mln zł, którzy na zmianę terminu wykupu nie udzielili swojej zgody. W tym przypadku dzień wykupu miał być jednak przesunięty z 23 lutego 2020 r. na 20 listopada 2020 r., czyli jednie o dziewięć miesięcy. - Ustalenia tego walnego zgromadzenia, z uwagi na odległy termin wykupu obligacji, nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki oraz proces refinansowania pozostałego zadłużenia - przekonuje Nowik.

Równolegle do działań podejmowanych w odniesieniu do obligacji, zarząd OT Logistics prowadzi negocjacje z bankami finansującymi grupę w sprawie zmian warunków zadłużenia kredytowego. Mają one umożliwić firmie całościowe i docelowe refinansowanie zaciągniętych kredytów. Kiedy może to nastąpić i na jakich zasadach, spółka nie podaje.

Z ostatnich danych wynika, że grupa OT Logistics po I półroczu zanotowała 477,9 mln zł przychodów i 25,9 mln zł czystej straty. Tym samym, w ujęciu rok do roku, sprzedaż wzrosła o 10,3 proc., a starta zwyżkowała pięciokrotnie. Ma być jednak lepiej. - Integracja działalności przejmowanych spółek oraz synergie z tego wynikające pojawiły się nieco później niż pierwotnie zakładaliśmy. Widać jednak, że integracja wielu rodzajów działalności logistycznej i transportowej w ramach jednej grupy kapitałowej OT Logistics przynosi oczekiwane efekty zwłaszcza na tle obecnie sprzyjającej koniunkturze gospodarczej i na dynamicznie rosnącym rynku logistycznym - twierdzi Nowik. Jakie wyniki firma osiągnęła w III kwartale ma być wiadomo 14 listopada.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA