Technologie i IT

OEX pozyskało środki na dalszy rozwój

Spółka ma za sobą udany rok, a obecny zapowiada się jeszcze lepiej. Biznes będzie rozwijał się organicznie, w grę wchodzą też przejęcia.

Jerzy Motz zarządza grupą OEX, której kapitalizacja przekracza 130 mln zł.

Foto: Archiwum

Kurs OEX w ostatnich miesiącach utrzymuje się na stabilnym poziomie około 19 zł. W niedawnej ofercie cenę akcji ustalono na 17 zł.

– Pozyskaliśmy ponad 18,7 mln zł. Pomimo dość trudnej sytuacji na rynku pod koniec maja i na początku czerwca nie mieliśmy problemów z uplasowaniem emisji – mówi Jerzy Motz, prezes i akcjonariusz OEX. Dodaje, że pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w segmenty e-biznes oraz back office i obsługi klienta. W grę wchodzi rozwój organiczny (np. zasilenie kapitału obrotowego) i przejęcia.

Na razie bez dywidendy

Zarząd nie planuje publikacji prognoz finansowych na 2018 r. Z uwagi na intensywny rozwój nie rekomenduje wypłaty dywidendy. Walne zgromadzenie kilka dni temu jednogłośnie poparło tę propozycję. – W przyszłych okresach nie wykluczamy rekomendowania dywidendy przy założeniu, że nie wpłynie to na dynamikę rozwoju grupy – zastrzega prezes.

W ubiegłym roku OEX zanotowało rekordowe wyniki. Blisko 40-proc. wzrost zysku netto był efektem rozwoju organicznego i przejęć: w 2016 r. do grupy dołączył MerService, a w styczniu 2017 r. ArchiDoc i Voice Contact Center. Dwie ostatnie transakcje zostały rozliczone w II kwartale 2018 r.

Segmenty pod lupą

OEX rozwija ofertę dla e-biznesu, mocno stawiając na nowe technologie. Segment e-biznesu w 2017 r. wypracował 3,7 mln zł EBITDA (9-proc. udział w wyniku grupy). – W I kwartale wynik EBITDA wzrósł rok do roku o blisko 200 poc. przy wzroście przychodów o 42 proc., a udział e-biznesu w zysku EBITDA segmentów operacyjnych grupy sięgnął 12 proc. – mówi prezes. Dodaje, że liczba klientów w tym segmencie w I kwartale wzrosła o 40 proc. – Ważnym czynnikiem rozwoju są tu odpowiednie partnerstwa i inwestycje w rozwiązania systemowe. Przykładem może być platforma zakupowa NextBuy, w której spółka zależna OEX E-Business nabyła pakiet mniejszościowy – mówi Motz.

Z kolei segment back office i obsługi klienta wypracował w 2017 r. 9,2 mln zł EBITDA, a w I kwartale 2,3 mln zł (ponad 32 proc. zysku grupy).

– Postępująca regulacja rynku, np. wprowadzenie RODO, zwiększa popyt na usługi związane z zaawansowanymi procesami, zarządzaniem informacją i danymi, przetwarzaniem dokumentów i obsługą klienta, które zapewnią nie tylko optymalizację biznesu, ale także bezpieczeństwo i zgodność z wymogami prawnymi – mówi szef OEX. Spółka chce umocnić pozycję w szczególności w branży medycznej i finansowej.

Z kolei w segmencie wsparcia sprzedaży pozytywny wpływ na jej biznes ma sytuacja na rynku pracy, powodująca wzrost outsourcingu tego typu usług. – W zarządzaniu sieciami punktów sprzedaży detalicznej mamy stabilne wyniki. Segment ten ma ograniczone możliwości wzrostu organicznego, ale wciąż rozwija się poprzez przejęcia – mówi szef OEX. W 2017 r. ta część biznesu wypracowała blisko 19 mln zł EBITDA (ponad 47 proc. wyniku grupy). Od lipca spółka zależna Tell powiększy sieć zarządzanych punktów Orange o 48 do 178, co powinno zaowocować wzrostem przychodów. – Wraz z salonami T-Mobile i Plus spółki z grupy OEX prowadzić będą od lipca 347 sklepów – wylicza prezes.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły