Przemysł

Ceramika Nowa Gala: Będą prostsze struktura i zarządzanie

Zarząd Ceramiki Nowej Gali podjął decyzję o zamiarze połączenia giełdowej spółki z zależną Ceramiką Nową Galą II.
Foto: Fotolia

To konsekwencja zamknięcia produkcji płytek ceramicznych w drugim z tych podmiotów, co znacząco uprościło produkcję i obniżyło koszty funkcjonowania grupy o około 3 mln zł rocznie. Konsolidacja produkcji połączona została z modernizacją pozostałych fabryk. Część maszyn i urządzeń z fabryki Ceramiki Nowej Gali II, o wartości księgowej 4,5 mln zł, przeniesiono do pozostałych zakładów grupy. Inna część majątku, o wartości 5,2 mln zł, utraciła przydatność. W rezultacie kwota ta została odpisana w ciężar wyniku za 2016 r. Przeprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie mocy produkcji w grupie do 7 mln mkw. rocznie. Ceramika Nowa Gala zapewnia, że nie ma to wpływu na wielkość sprzedaży, gdyż zdolności wytwórcze nie były w pełni wykorzystane. Co więcej, ich utrzymywanie było dla grupy obciążeniem.

Według zarządu logiczną konsekwencją przeprowadzonych zmian będzie połączenie Ceramiki Nowej Gali i Ceramiki Nowej Gali II, co uprości strukturę i zasady zarządzania grupą. Do fuzji dojdzie w wyniku przeniesienia całego majątku drugiej z tych firm na pierwszą. W związku z tym, że do giełdowej spółki należy 100 proc. udziałów firmy zależnej, to połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego, bez wymiany udziałów oraz bez zmiany statutu.

W ubiegłym roku grupa Ceramiki Nowej Gali zanotowała spadek przychodów do 156,6 mln zł, czyli o 8,4 proc. Kolejny rok z rzędu poniosła też stratę, która tym razem wyniosła 5,5 mln zł. To m.in. efekt dużej konkurencji w branży i prowadzonej restrukturyzacji. TRF


Wideo komentarz

Powiązane artykuły