Fundusze inwestycyjne TFI

Altus TFI: 90 proc. zysku na dywidendę albo skup

Zysk w IV kwartale wzrósł do blisko 18 mln zł. Firma będzie rekomendowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie 90 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy lub dokonanie skupu akcji własnych.

Piotr Osiecki, prezes Altus TFI

Foto: materiały prasowe

Towarzystwo odnotowało 17,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2017 r. Przed rokiem było to 15,96 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 20,44 mln zł wobec 19,82 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 99,12 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 85,75 mln zł rok wcześniej.

W całym 2017 r. spółka miała 100,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 370,59 mln zł w porównaniu z 335,08 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 80,09 mln zł wobec 74,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły