Energetyka

Polenergia zbuduje ze Statoilem farmy na Ba速yku

Polenergia pozyska豉 partnera strategicznego do realizacji farm wiatrowych na Ba速yku. Sp馧ka z grupy Kulczyka sprzeda grupie Statoil 50 proc. udzia堯w w zale積ych firmach Polenergia Ba速yk II i Polenergia Ba速yk III, realizuj鉍ych budow morskich wiatrak闚 o 章cznej mocy 1200 MW.
Foto: Adobestock

Cen bazow transakcji ustalono na 94,3 mln z. B璠zie ona powi瘯szona o 5 mln euro p豉tne w ratach do 30 wrzenia 2019 r. Strony ustali造 tak瞠 dodatkowe p豉tnoci warunkowe, uzale積ione od realizacji okrelonych etap闚 lub parametr闚 projektu.

Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie przez Polenergi i jej sp馧ki celowe prawomocnej rejestracji uchwa o podwy窺zeniu kapita逝 zak豉dowego, a tak瞠 bezwarunkowej zgoda prezesa Urz璠u Ochrony Konkurencji i Konsument闚.

Spe軟ienie obu warunk闚 zawieszaj鉍ych powinno nast雷i przed 31 padziernika 2018 roku.

Grupa Statoil jest jednym z czo這wych globalnych graczy w tego typu inwestycjach. Dzi瘯i partnerstwu Polenergia zyska niezb璠ne know how przy realizacji takich projekt闚.

Jak wskazuje sp馧ka, pozyskanie tak renomowanego partnera potwierdza z jednej strony pozytywn ocen potencja逝 polskiego rynku, z drugiej atrakcyjno projekt闚 Polenergii, a tak瞠 wiadcz鉍y o potrzebie uruchomienia morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Z wylicze ekspert闚 wynika, 瞠 jeli uda si do 2030 roku zbudowa na Ba速yku elektrownie wiatrowe o 章cznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytu逝 60 mld z, a rynek wzbogaci si o dodatkowe 77 tysi璚y nowych miejsc pracy.

Krajowe przedsi瑿iorstwa bezporednio lub porednio b璠 mog造 ubiega si o kontrakty na realizacj fundament闚, wie, kabli, morskich stacji transformatorowych, us逝g budowlanych, a tak瞠 potencjalnie produkcji rotor闚 czy te dostawy statk闚.

- Po章czenie si i dowiadczenia Polenergii oraz grupy Statoil gwarantuje realizacje projektu, kt鏎y otwiera nowy rozdzia w historii polskiej energetyki odnawialnej. Przede wszystkim zapewni nowe moce wytw鏎cze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbli窺zych latach powiedzia cytowany w komunikacie Jacek G這wacki, wiceprezes kieruj鉍y pracami zarz鉅u Polenergii.

Sp馧ka Kulczyka posiada dwie prawomocne decyzje rodowiskowe oraz podpisan umow przy章czeniow. Od stycznia 2017 roku trwaj badania wiatru oraz wst瘼ne badania geologiczne dna morskiego. Trwaj te prace nad uzyskaniem decyzji rodowiskowej dotycz鉍ej morskiej infrastruktury przesy這wej. Pierwszy pr鉅 z farmy Ba速yk III mo瞠 pop造n寞 do polskiego wybrze瘸 w 2022 roku, a z farmy Ba速yk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu przewidziano na 25 lat. Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW. Jego wysoko osi鉚nie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a rednica rotora b璠zie wynosi maksymalnie 250 m. B璠 to najwi瘯sze elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.


Wideo komentarz

Powi頊ane artyku造