Banki

Alior powyżej oczekiwań

Zysk netto Alior Banku okazał się znacznie lepszy niż sądzili analitycy i to mimo gorszego od prognoz wyniku prowizyjnego. Pozytywne zaskoczenie to zasługa mniejszych kosztów.
Foto: Bloomberg

Alior w III kwartale 2017 r. miał 190 mln zł zysku netto, 24 proc. powyżej oczekiwań rynku (prognozy wahały się od 131 mln zł do 172 mln zł). Zysk wzrósł aż o 118 proc. rok do roku i 90 proc. kwartał do kwartału (po dziewięciu miesiącach zarobek wynosi 372 mln zł, równo o połowę więcej niż rok temu). Duże dynamiki rok do roku to efekt przejęcia i konsolidowania od listopada ubiegłego roku podstawowej części Banku BPH.

W III kwartale wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,7 proc., podczas gdy w II kwartale wynosił 6,3 proc. Po uwzględnieniu docelowych synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH (i po korekcie o koszty integracji) ROE w III kwartale wyniosłoby 11,9 proc.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 724 mln zł i był zgodny z prognozami. Urósł przez rok o 48 proc. a przez kwartał o i 1 proc. Marża odsetkowa netto po trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 4,7 proc.

Wynik z prowizji i opłat wyniósł 103 mln zł i był 13 proc. poniżej oczekiwań rynku. Wynik ten wzrósł 35 proc. rok do roku i spadł 13 proc. wobec drugiego kwartału.

Głównym elementem, który zadecydował o przebiciu prognoz zysku netto, okazały się koszty działania. Wyniosły 404 mln zł i okazały się 19 proc. niższe niż oczekiwał rynek. Wzrosły o 36 proc. w rok i spadły 20 proc. przez kwartał. Czy to jednorazowy efekt? Raczej nie (przynajmniej częściowo), bo bank podał, że w III kwartale nastąpiło trwałe ograniczenie kosztów działania o kwotę 55 mln zł dzięki uzyskanym efektom synergii z połączenia z wydzieloną częścią Banku BPH oraz innym działaniom ograniczającym koszty.

Bank dodał, że koszty integracji okazały się o 62 mln zł niższe niż pierwotnie zakładano łącznie na lata 2016-2017, podczas gdy docelowe synergie do 2019 r. wyniosą 381 mln zł w stosunku do wcześniej planowanych 374 mln. „Sprawnie poprowadzona restrukturyzacja i integracja pozwoliły na rozwiązanie rezerwy na kwotę 21 mln zł" – dodano.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2017 roku 212 mln zł. Rynek oczekiwał niższych odpisów na poziomie 193 mln zł. Bank podał, że dzięki sprzedaży portfela niespłacanych pożyczek obniżył koszty ryzyka, które wyniosły 1,7 proc.

W III kwartale wolumen kredytowy brutto banku zwiększył się o 1,4 mld zł i tym samym od początku roku bank udzielił finansowania brutto w wysokości 5 mld zł.

– To był pierwszy pełny kwartał zarządu nowej kadencji. Cieszymy się, że udało się istotnie poprawić wynik finansowy, doprowadzić do końca proces restrukturyzacji i integracji związany z przejęciem wydzielonej części Banku BPH, wzmocnić pozycję kapitałową i płynnościową oraz trwale obniżyć koszty działania Banku przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu. Sukcesem okazało się wprowadzenie na rynek nowego konta lokacyjnego oraz Konta Jakże Osobistego. Rozpoczęliśmy również naszą działalność w Rumunii – mówi Michał Chyczewski, wiceprezes Alior Banku, pełniący obowiązki prezesa.

Wskaźnik TCR wyniósł 14,1 proc. (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 13,25 proc.) – przed zaliczeniem emisji podporządkowanych, wskaźnik Tier 1 na poziomie 12,02 proc. (wobec minimum regulacyjnego na poziomie 10,25 proc.) przed uwzględnieniem wyniku netto za III kwartał.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły