REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Holding scali akcje

Aby uniknąć degradacji na listę alertów Getin Holding połączy cztery swoje akcje w jedną. Finansowa grupa podała dziś wyniki za pierwsze półrocze.
Foto: Bloomberg

Getin Holding rozpoczął proces scalenia akcji w stosunku 4:1. Oznaczać to będzie połączenie czterech akcji spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1 zł w jedną akcję, której wartość nominalna wyniesie 4 zł. Skutkować to będzie zmniejszeniem łącznej liczby akcji z 759 mln sztuk do prawie 190 mln. Wartość kapitału zakładowego nie zmieni się, ale „urośnie" kurs. Gdyby scalenie odbyłoby się dzisiaj, zwiększyłby się z 0,29 zł do 1,16 zł (to tylko techniczny zabieg, kapitalizacja nie zmieniłaby się).

Zarząd Getin Holdingu podał, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji procesu scalenia akcji spółki mając na uwadze, że średni kurs akcji emitenta począwszy od dnia 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,50 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem jego akcji do segmentu listy alertów. To z kolei zmniejszyłoby płynność handlu, bo notowania tam prowadzone są w systemie podwójnego fixingu. Kurs holdingu przez rok spadł o 83 proc.

Finansowa grupa podała dziś wyniki. W I półroczu wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -161,4 mln zł. Jego głównym powodem były jednorazowe rezerwy i odpisy dokonane przez Idea Bank Polska. Półroczny zysk znormalizowany Holdingu (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) wyniósłby 47,5 mln zł. Od początku roku działalność zagraniczna grupy wygenerowała zysk netto w wysokości 48,7 mln zł, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Zarząd zapewnia, że po raz kolejny wszystkie zagraniczne segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym.

- Od ponad roku odnotowujemy systematyczną poprawę efektywności wszystkich naszych spółek zagranicznych oraz wzrost generowanych przez nie przychodów. W ciągu roku wartość ich kontrybucji do wyniku grupy wzrosła ponad trzykrotnie, co świadczy o dużym potencjale tamtejszych rynków – mówi Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu. - Jednorazowy wpływ rezerw i korekt dokonanych przez Idea Bank Polska na koniec I półrocza ma znaczący wpływ na aktualny wynik oraz na percepcję rynkową grupy – dodaje.

W wyniku zdarzeń jednorazowych, wpływ Idea Banku Polska na półroczny wynik grupy wyniósł -208,9 mln zł.

Getin Holding wypracował w I półroczu na Ukrainie zysk netto na poziomie 27,9 mln zł. Grupa podwoiła poziom przychodów w operacyjnych (w UAH), utrzymując jednocześnie kontrolę kosztów (C/I 35,6%). Bank w tym kraju odnotował ponad 52,7 proc. wzrost sprzedaży kredytowej, co przyczyniło się wzrostu wartości portfela kredytowego o 7,4 proc. w ujęciu rocznym. Marża odsetkowa nowej sprzedaży wynosiła 28 proc.. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu Ukraina odnotowała również spółka windykacyjna - New Finance Services - której zysk podwoił się i na koniec czerwca wyniósł 7,7 mln zł.

Rosyjska spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 8,5 mln zł, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż w pierwszym półroczy ubiegłego roku. W tym samym okresie Spółka odnotowała 68,4 proc. wzrost sprzedaży. Dynamiczny rozwój biznesu pozytywnie wpłyną na wynik prowizyjny (+3,9 proc. r/r w RUB) i odsetkowy (+4,9 proc. r/r w RUB). Od początku roku Carcade realizuje politykę systematycznego zwiększania skali działalności. Spółka otworzyła siedem oddziałów oraz zwiększyła zatrudnienie o 21 proc. względem stanu na koniec 2017 roku.

W Rumunii spółka wypracowała 8,2 mln zł zysku zysk netto, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Ponowne wzrosty rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (3,4 mln zł , +94,3% r/r), jak i Idea Leasing Rumunia (3,4 mln zł, +87,2 proc. r/r). Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 591,6 mln RON (+12,6 proc. r/r). Wzrosty odnotował zarówno bank (w RON +18,8 proc. r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +6,4 proc. r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 17,4 proc. i leasingowego o 16,8 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wzrosła o 16,5% r/r do blisko 2,2 mld zł.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy Idea Bank Białoruś odnotował ponad 20-proc. wzrost sprzedaży (BYN), w tym 13,4 proc. wzrost sprzedaży kredytów detalicznych i 34,5 proc. firmowych. Przełożyło się to na znaczący 41,6 proc. (r/r) wzrost salda kredytowego. W tym samym okresie wynik prowizyjny wzrósł o 23,4 proc. w ujęciu r/r (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Na koniec czerwca zysk Grupy Idea Bank Białoruś wyniósł 4,1 mln zł. Zdaniem banku istotny wpływ na wynik I półrocza miało wdrożenie MSSF 9 i presja ze strony regulatora w postaci kolejnych obniżek stóp procentowych (z 18 proc. w styczniu 2017 roku do 10,0 proc. obecnie).

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA