Analizy

Dobre zamknięcie tygodnia na rynku akcji

Podczas piątkowej sesji mogliśmy obserwować dobre nastroje na europejskich parkietach.
Giełdy Foto: Bloomberg

Główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu rozpoczęły sesję od wzrostów, a pozytywny sentyment utrzymał się do końca dnia. Co prawda ruchy były mniejsze niż wczoraj, jednak kierunek został utrzymany. Niemiecki DAX zyskał 0,8%, przez co doszło do pokonania spadkowej linii trendu, wyznaczonej po wierzchołkach z września. Zgodnie z klasycznymi założeniami analizy technicznej może to potwierdzać zakończenie korekty z ubiegłego miesiąca i powrót do głównego trendu, który wciąż jest wzrostowy, o ile oczywiście wybicie to nie okaże się fałszywe. Patrząc na inne indeksy blue chip z Europy, francuski CAC40 zyskał 0,64%, a londyński FTSE 100 dodał 0,37%. Nieco w opozycji do nich notowany był dziś nasz polski WIG20, który stracił 0,22%. Niemniej polski indeks największych spółek może zaliczyć ten tydzień do udanych, znalazł się on bowiem na najwyższych poziomach w tym roku, a także przekroczył maksima z 2019 roku, co w teorii otwiera nawet drogę w kierunku szczytów z 2018 roku. Za scenariuszem wzrostowym może także przemawiać zamknięcie się świecy tygodniowej powyżej górnego ograniczenia półtorarocznego kanału wzrostowego.

Jeśli chodzi o inwestorów z USA, tutaj także przeważają dobre nastroje. Główne indeksy giełdowe zza oceanu rozpoczęły piątkową sesję na plusie i jak na razie nic nie wskazuje na to, aby sentyment miał ulec zmianie. Opublikowane o godzinie 14:30 dane o sprzedaży detalicznej zaskoczyły pozytywnie, co jest kolejną przesłanką za rozpoczęciem procesu taperingu już w listopadzie, niemniej inwestorzy nie przejmują się zbytnio tym faktem, a normalizacja polityki przez Fed wydaje się być w cenach. Optymizm na Wall Street jest wspierany przez solidne wyniki amerykańskich spółek. W momencie przygotowywania tego komentarza najlepiej radzi sobie Russell 2000, gdzie wzrosty sięgają 1%. Dow Jones dodaje z kolei 0,8%, a S&P500 i Nasdaq zyskują odpowiednio 0,58% i 0,35%. Kalendarz na przyszły tydzień nie jest zbyt obfity w dane makro. Nastroje inwestorów mogą więc zależeć od publikacji wyników kwartalnych spółek, z kolei jedynymi ważnymi odczytami wydają się dane o inflacji z Wielkiej Brytanii (środa), a także wskaźniki PMI, które poznamy pod koniec tygodnia.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.