Zarząd LiveChatu podtrzymał politykę, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby wyższą stopę zwrotu. Z zysku za rok 2021/2022 zarząd rekomenduje wypłatę 54,6 mln zł, czyli 2,12 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 25 sierpnia, a wypłaty – 1 września.

Po uwzględnieniu wcześniejszych zaliczek dywidenda może zatem wynieść 4,4 zł na walor (4,4-proc. stopa przy obecnej cenie akcji), a w sumie 113,3 mln zł. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2022 r. jednostkowy zysk spółki wyniósł 118,6 mln zł.

Wysokie marże

Na poziomie skonsolidowanym przychody sięgnęły 222,5 mln zł a zysk netto 119 mln zł. Oznacza to wzrost o odpowiednio 24,3 proc. i 18,8 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,6 proc., marża EBITDA 62,9 proc., a zysku netto – 53,5 proc. Przepływy finansowe netto z działalności operacyjnej sięgnęły 116 mln zł. Na koniec marca spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 55,7 mln zł.

DM BDM zwraca uwagę, że wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) grupy na koniec marca 2022 r. wyniosła 4,64 mln USD, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w stosunku do stanu na koniec grudnia 2021 r. i o 15,4 proc. rok do roku. Analitycy oceniają, że zwyżka powtarzalnych przychodów pozwala spodziewać się w kolejnych kwartałach zwyżek obrotów zarówno w skali roku, jak i kwartał do kwartału. Udział flagowego produktu livechat (nazwa tożsama z nazwą spółki) w przychodach w roku 2021/2022 wyniósł 93,2 proc. Za 5,4 proc. odpowiadał chatbot, a za pozostałe 1,4 proc. – helpdesk.

Grupa systematycznie zwiększa zatrudnienie. Na koniec marca miała 268 pracowników, wobec 212 rok wcześniej i 169 przed dwoma laty.

Jakie perspektywy

Konrad Księżopolski, dyrektor działu analiz Haitong Banku, podkreśla, że wpływ na tempo wzrostu przychodów LiveChatu ma tempo przyłączy nowych klientów oraz wzrost MRR.

– Przyłącza netto ustabilizowały się na poziomie 0,6–0,8 tys. kwartalnie, czyli 2,5–3 tys. rocznie, co przy całej bazie (około 36 tys. – red.) stanowi mniej niż 10 proc. Natomiast MRR w ujęciu dolarowym cały czas rośnie w tempie około 15 proc. – wylicza ekspert. Dodatkowo złoty systematycznie osłabia się w stosunku do dolara. Są to znaczące zmiany: w ujęciu rok do roku około 13 proc., a kwartał do kwartału – około 5,5 proc.

– Jeśli dynamika MRR w ujęciu dolarowym utrzyma się w przedziale 10–15 proc. rok do roku, to w II kwartale 2022 r. (kalendarzowym, czyli I kwartale roku finansowego spółki – red.) może się okazać, że w ujęciu złotowym tempo MRR będzie wynosiło około 25 proc. rok do roku, a dynamika całych przychodów w II kwartale 2022 r. przekroczy 30 proc. rok do roku – podsumowuje.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ