Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Powiązane

Firmy

PZU chce wypłacić 1,94 zł na akcję

Zarząd PZU złożył do ZWZ spółki wniosek o przeznaczenie 1,675 mld zł na wypłatę dywidendy.

PZU chce wypłacić 1,94 zł dywidendy na akcję

Zarząd PZU wnioskuje, by z zysku netto spółki za 2021 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku za 2020 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,675 mld zł.

Sponsoring gwiazd. To się opłaca

Choć wielkie państwowe spółki – PZU, Lotos i PKN Orlen – sponsorują sportowców na różnych etapach kariery, to zgodnie mówią o zadowoleniu i korzyściach, nie tylko wizerunkowych, z zawartych kontraktów. – To dobre inwestycje – ocenia też ekspert marketingu sportowego.

Dobry początek roku Grupy PZU. Szybka realizacja strategii

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 6,3 mld zł, najwyższej historycznie wartości w tej części roku. Zysk netto wyniósł 758 mln zł, a zwrot na kapitale 17,8 proc. Największy polski ubezpieczyciel skutecznie i konsekwentnie realizuje przyjętą rok temu strategię na lata 2021–2024.

Dobry start PZU w trudny rok

Grupa PZU wypracowała w I kwartale tego roku zysk netto znacznie wyższy od oczekiwań rynku. Zebrała też rekordową składkę ze sprzedaży polis w tej części roku. Ocenia, że te wyniki są dobrą prognozą dla wypłaty dywidendy. Problemy? OC i bancassurance.

Dobry początek roku Grupy PZU

Zysk netto Grupy PZU w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, znacznie więcej niż oczekiwał rynek. Przypis składki brutto zebranej ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych osiągnął rekordowe w tym okresie roku 6,3 mld zł.

Ceny ubezpieczeń na świecie ciągle rosną

Trend wzrostowy utrzymany. W I kwartale polisy na świecie zdrożały średnio o 11 proc.

Dobre wyniki PZU na mocnych podstawach. I dobre perspektywy

Zysk netto najwyższy od 12 lat, składka zebrana ze sprzedaży ubezpieczeń najwyższa w historii, wypłacona wysoka dywidenda, strategia realizowana z wyprzedzeniem, do tego wysoka wrażliwość społeczna i ekologiczna – tak wygląda podsumowanie 2021 r. Grupy PZU.

PZU jest jedną z najstarszych polskich firm

Tradycje firmy splatają się z początkiem historii ubezpieczeń na ziemiach polskich i sięgają XIX w. W okresie międzywojennym ustawą z 1921 r. powołano Polską Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, którą można uznać za prekursora PZU – istniejącego do dziś lidera rynku ubezpieczeń w naszym kraju.

Tomasz Kulik, dyrektor finansowy: PZU musi myśleć nieszablonowo

Mając na uwadze zmienne otoczenie, chciałbym, abyśmy w portfelu mieli nieco więcej niestandardowych projektów biznesowych – mówi Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU.