REKLAMA
REKLAMA

Przemysł

Suwary zaskakują in minus i szykują przegląd opcji

Końcówka roku obrotowego 2017/2018 przyniosła grupie kapitałowej stratę netto. Na kolejny rok zarząd określił sześć celów i zapowiedział przegląd opcji strategicznych.
Foto: materiały prasowe

Grupa Suwary, która jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych, m.in. kanistrów czy butelek, w roku obrotowym 2017/2018 (trwał do końca września) zanotowała 166 mln zł przychodów i 8 mln zł czystego zarobku. Zmiany są umiarkowane – sprzedaż spadła o 0,9 proc., a zysk netto wzrósł o 4,6 proc. wobec wcześniejszego okresu. W skali roku firma nieznacznie poprawiła rentowność. Zarząd chwali się też rekordowym w historii skonsolidowanym zyskiem EBITDA 21,9 mln zł.

Do największych osiągnięć firma zalicza wzrost i utrzymanie rentowności przy wzrastających cenach surowca i innych kosztów zmiennych, zwyżkę sprzedaży do największych klientów i utrzymanie kosztów stałych na podobnym poziomie. Z kolei wśród największych niepowodzeń widzi niewielki wzrost w nowych kategoriach produktowych i na rynkach zagranicznych, ciągłe uzależnienie od silnej sezonowości kupowanych przez odbiorców produktów i wolniejszy wzrost efektywności niż zwyżka płac. Suwary zwracają też uwagę na swoje ograniczenia w mocach produkcyjnych w szczytach sezonów, niewielki poziom synergii pomiędzy filmami z grupy oraz trudności z pozyskaniem pracowników.

Słaby IV kwartał

Szczegółowa analiza wyników pokazuje jednak, że ostatnio w grupie nastąpiło istotne pogorszenie kondycji finansowej. Wprawdzie w IV kwartale roku 2017/2018 nastąpił kilkuprocentowy wzrost przychodów rok do roku, ale za to mocno spadły zyski. Na poziomie wyniku netto grupa poniosła nawet stratę. Tymczasem w IV kwartale roku 2016/2017 wykazała zarobek.

Foto: GG Parkiet

Inwestorzy na opublikowane dane zareagowali wyprzedażą akcji. Na otwarciu piątkowych notowań kurs walorów pabianickiej spółki wynosił 14,3 zł, o ponad 7,7 proc. mniej niż na zamknięciu w czwartek. Pod koniec ubiegłego roku kurs zwyżkował do ponad 15 zł i w pobliżu tej ceny oscylował na większości styczniowych sesji.

Przecena papierów może być też rezultatem skąpej polityki informacyjnej zarządu firmy. Wystarczy zauważyć, że w raporcie rocznym Suwary nie podają, dlaczego końcówka roku 2017/2018 była tak słaba. Również w raportach bieżących nie ma informacji, które mogłyby wskazywać na wystąpienie takiej sytuacji. Spółka nie odpowiada na żadne pytania „Parkietu" od września ubiegłego roku.

Nowe plany

W raporcie rocznym zarząd określił sześć celów grupy na rok obrotowy 2018/2019. Wśród nich jest m.in. dywersyfikacja zakupów oraz przygotowanie i zainicjowanie programu inwestycyjnego, pozwalającego na wykorzystanie potencjału grupy w nowych segmentach rynku, które są dominujące w konsumpcji tworzyw sztucznych w kraju. Chce też wdrożyć program przygotowujący ją do dynamicznych zmian na rynku konsumenckim i regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska.

Ponadto Suwary zamierzają wykorzystać swój potencjał we wszystkich możliwych procesach dających efekty skali i synergii oraz ograniczyć aktywność w tych segmentach, które w perspektywie kilku lat nie będą przyjazne dla środowiska i konsumenta. O jakie konkretnie produkty, segmenty rynku czy działania chodzi – nie wiadomo.

Zarząd informuje, że niezależnie od określonych celów krótkookresowych planuje przeprowadzić przegląd opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój grupy, w tym analizę efektywności wykorzystania poszczególnych aktywów oraz form finansowania jej działalności. W tym celu chce korzystać z usług zewnętrznych firm konsul

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA