Budownictwo

KB Dom: akcje spółki wyceniane najniżej od października 2017 r.

Akcje spółki są wyceniane najniżej od października ubiegłego roku. Powodem wyprzedaży mogła być m.in. informacja o rezygnacji z realizacji kontraktu wartego 54,6 mln zł netto.

Akcje spółki KB Dom są wyceniane najniżej od października ubiegłego roku.

Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek

Podczas dzisiejszych notowań mocno spada kurs akcji Korporacji Budowlanej Dom, grupy specjalizującej się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych i produkcji prefabrykatów betonowych. Już na otwarciu sesji podaż była tak duża, że giełda ograniczyła się jednie do wyznaczenia teoretycznego kursu otwarcia na poziomie dolnych widełek cenowych. Pierwsza transakcję inwestorzy zawarli dopiero o popołudniu. Z jeden walor płacono 2,12 zł, co oznaczało spadek ceny aż o 23,2 proc. W następnych minutach spadki były nieco mniejsze. Ostatnio, tak nisko jak dziś, walory giełdowej spółki były wyceniane w październiku ubiegłego roku.

Jaka jest dokładnie przyczyna obecnej wyprzedaży trudno jednoznacznie stwierdzić. W ostatni piątek, jeszcze w trakcie sesji, pojawiła się informacja o odstąpieniu przez grupę od umowy zawartej w czerwcu 2017 r. z Europlan Pruszków. Dotyczyła ona realizacji prac obejmujących zaprojektowanie i wybudowanie czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Pruszkowie wraz z przyległą architekturą. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na koniec maja 2019 r. Z tytułu realizacji umowy KB Dom miał otrzymać 54,6 mln zł netto. Giełdowa spółka podaje, że odstąpiła od realizacji kontraktu z powodów leżących wyłącznie po stronie Europlanu polegających na opóźnieniach w płatności na rzecz KB Dom.

W ostatni piątek KB Dom informowała też, że jej zależna firma (o tej samej nazwie) wystąpiła do SGB-Bank o wykreślenie hipotek w łącznej kwocie 13,7 mln zł obciążających jedną z nieruchomości. Były one ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z dwóch umów z 20 grudnia 2011 r. wobec firm Slidellco Holdings oraz Derwent Marseille. Określały one warunki odkupu od banku przez oba podmioty akcji ówczesnego Trionu (dziś KB Dom). Uprawnienia stron do realizacji praw związanych z odkupem akcji wygasły z upływem 5 lat od dnia zawarcia umów, czyli  20 grudnia 2016 r. Tym samym w ocenie KB Dom odpadła przyczyna ustanowienia tych hipotek. Być może inwestorzy obawiają się, że w tej sytuacji do wolnego obrotu trafią dodatkowe akcje KB Dom.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły