REKLAMA
REKLAMA

Banki

Millennium jeszcze bez dywidendy

Zarząd Banku Millennium zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r., co nie jest niespodzianką. Bank zapowiada, że powrót do podziału zysku mógłby nastąpić w przyszłym roku.
Foto: Fotorzepa/Roman Bosiacki

Zarząd Millennium, siódmego co do wielkości banku komercyjnego w Polsce, zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 r. i zarekomenduje zatrzymanie całości zysku w funduszach własnych.

Mimo że polityka dywidendowa banku zakłada wypłatę pomiędzy 35 proc. a 50 proc. rocznego zysku netto (w zależności od zaleceń nadzorczych), to ostatni raz wypłacił ją w 2014 r. Później powstrzymywały go od tego umocnienie z początkiem 2015 r. kursu franka szwajcarskiego oraz związane z tym podwyższone wymogi dywidendowe i kapitałowe przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W 2017 r. zysk netto Banku Millennium wyniósł prawie 700 mln zł i nawet bez zaliczania go do kapitałów zanotował na koniec roku bardzo wysokie współczynniki kapitałowe (wyraźnie najwyższe z polskich banków komercyjnych). Łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 22 proc., wskaźnik kapitału podstawowego CET1 to 20 proc. A współczynniki te jeszcze urosną.

„Wysokie współczynniki kapitałowe banku na koniec 2017 r. umożliwiłyby wypłatę w wysokości 75 proc., gdyby nie dodatkowe kryteria K1/K2. Stąd też zarząd banku zarekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2017 w funduszach własnych. Jeśli propozycję tę zaakceptuje walne zgromadzenie, dodatni wpływ na współczynnik T1 wyniesie około 2 p.p" – podał Millennium. Kryteria K1 i K2, o których wspomniano, zostały nałożone w polityce dywidendowej przez KNF i dotyczą odpowiednio udziału hipotek walutowych w portfelu oraz udziału tych udzielanych w latach 2007-2008 (im są wyższe, tym zdolność banku do wypłaty dywidendy jest w mocniejszy sposób ograniczana).

Millennium liczy jednak, że może być zdolny do wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok zgodnie z polityką dywidendową banku. - Niestety nadal nie jesteśmy w stanie wypłacić dywidendy. Uważamy, że może w przyszłym roku będziemy w stanie wypłacić dywidendę, bo zmniejsza się udział portfela kredytów hipotecznych w łącznym portfelu – mówi Joao Bras Jorge, prezes banku.

Udział hipotek walutowych (frankowych) w portfelu kredytowym ogółem Banku Millennium maleje dość szybko - spadł na koniec 2017 roku do 30 proc. a jeszcze na koniec września było to 32 proc. W ostatnich latach naturalne spłaty tych kredytów sięgały ok. 7 proc. rocznie, ale bankowi pomaga też efekt walutowy (umocnienie złotego).

Bankowi pomoże także to, że KNF zapowiedziała przedstawienie już w okolicach marca wytycznych dla banków chcących wypłacać dywidendy. To duża zmiana, dająca bankom więcej czasu na planowanie, bo do tej pory otrzymywały one wytyczne i wymogi raptem na miesiąc przed końcem roku, którego dotyczyły.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA